Szamati jest to zbiór luźnych wskazówek, jakie Baal Sulam przekazywał swojemu synowi Rabaszowi podczas wyjaśnienia różnych zagadnień nauki kabały.

1. Nie ma nikogo oprócz Niego

Jest powiedziane: „Nie ma nikogo oprócz Niego”, co znaczy, że nie ma żadnej innej siły na świecie, która miałaby możliwość uczynić coś przeciwko Stwórcy.

2. Szechina na wygnaniu

W księdze Zohar mówi się: „On Szohen, Ona Szechina”, i niezbędnym jest wytłumaczyć, co zostało powiedziane. Wiadomo, że o Wyższym świetle mówią, że nie ma w nim żadnych zmian, jak jest napisane: „Ja AWA’Ja...