Szamati jest to zbiór luźnych wskazówek, jakie Baal Sulam przekazywał swojemu synowi Rabaszowi podczas wyjaśnienia różnych zagadnień nauki kabały.

10. Ukrył się mój przyjaciel

Niezbędnym jest wiedzieć, że kiedy człowiek zaczyna wzrastać, życząc sobie osiągnąć stan, kiedy wszystkie jego działania będą ze względu na Stwórcę, zaczyna on doświadczać wzniesienia i upadki.

2. Szechina na wygnaniu

W księdze Zohar mówi się: „On Szohen, Ona Szechina”, i niezbędnym jest wytłumaczyć, co zostało powiedziane. Wiadomo, że o Wyższym świetle mówią, że nie ma w nim żadnych zmian, jak jest napisane: „Ja AWA’Ja...

1. Nie ma nikogo oprócz Niego

Jest powiedziane: „Nie ma nikogo oprócz Niego”, co znaczy, że nie ma żadnej innej siły na świecie, która miałaby możliwość uczynić coś przeciwko Stwórcy.