Do ukończenia księgi Zohar

Wiadomo, że pożądanym celem jest połączyć się ze Stwórcą, jak napisano: „i zlać się z Nim”. I należy zrozumieć, w czym jest sens tego zlania się ze Stwórcą. Czyżby myśl nie mogła poznać Stwórcy?...

O Jehudzie

„Oto skromny chleb, który jedli ojcowie nasi w ziemi egipskiej” (Paschalna Agada): gdyż przykazanie o spożyciu macy zostało dane synom Izraela jeszcze do ich wyjścia z Egiptu w personifikacji zbawienia, które czeka, aby przejść...