Słownik kabalistyczny

Teksty kabalistyczne opisują duchowe zjawiska i procesy językiem gałęzi. Niestety z biegiem czasu nasze słownictwo bardzo zubożało. Wiele nazw zostało zapomnianych, część słów prawie całkowicie straciło swoje pierwotne znaczenie. Dlatego dla utrzymania jasności przekazu...

nowości

Teksty źródłowe

W naszej bibliotece pojawiły się pierwsze teksty źródłowe, które mogą stanowić dla was inspirację do nauki kabały. Dar Tory i Płód Mądrości.

sens życia

Sens życia

Kiedy mijają kolejne lata naszego życia, nasze postrzeganie rzeczywistości ewoluuje i zaczynamy zwracać uwagę na zupełnie inne aspekty otaczającego nas świata.

język gałęzi

Język gałęzi

Kiedy mówimy o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej – o boskim, to należy wiedzieć, że w naszych słownikach nie ma słów do tego, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia,...

ukrycie kabały

Ukrycie kabały

W wielu miejscach powtarza się określenie, że kabała nie jest nauką przeznaczoną dla wszystkich. Mędrcy często wskazują wprost, że jest ona ukryta przed ludźmi.

Stwórca

Słowo „Stwórca” ma w kabale bardzo wiele znaczeń, które należy rozumieć w zależności od kontekstu, w którym zostały użyte. Dla ułatwienia zrozumienia poniżej przedstawimy kilka jego interpretacji wraz z ich hebrajskimi odpowiednikami: Maacil: Kiedy...

Światło

Światło (heb: or) to określenie odnoszące się się do wszelkiego rodzaju oddziaływania Stwórcy na życzenie. Ilości i rodzajów tych oddziaływań jest nieskończenie wiele, jak odcieni samego światła. Dlatego w kabale pierwotne, wychodzące bezpośrednio od...

Życzenie

Życzenie (heb: kli), „Stwórca” oraz „światło” (heb: or) są najczęściej wykorzystywanymi słowami w kabalistycznych księgach. Na nich opiera się cała budowa duchowej rzeczywistości. Słowem „Stwórca” określa się źródło, które jest przyczyną istnienia wszystkiego, co...

Rozprzestrzenienie

Bezpośrednio ze Stwórcy wychodzi rodzaj oddziaływania, który określamy słowami rozprzestrzeniające się światło. Jest ono stałe i niezmienne – Stwórca obdarza stworzenia ciągle w ten sam sposób. Światło odbierane jest przez stworzenia, istotą których jest...

Nasłodzenie

Zamiarem Stwórcy przy powstaniu świata było nasłodzić stworzenia, czyli obdarzyć je całym możliwym zadowoleniem, jakie tylko istnieje. Dlatego Stwórca stworzył stworzenia puste, bez światła, aby następnie wypełnić ten brak. Bez tego braku nie mogłoby...