Słownik kabalistyczny

Teksty kabalistyczne opisują duchowe zjawiska i procesy językiem gałęzi. Niestety z biegiem czasu nasze słownictwo bardzo zubożało. Wiele nazw zostało zapomnianych, część słów prawie całkowicie straciło swoje pierwotne znaczenie. Dlatego dla utrzymania jasności przekazu...

Talmud dziesięciu sfirot

Talmud dziesięciu sfirot

W naszej Bibliotece opublikowaliśmy części pierwszą księgi Talmud dziesięciu sfirot, która jest komentarzem do Ec Chaim - Drzewa życia.