książka

Księga przedmów

Zbiór artykułów wprowadzających ułatwiających zrozumienie pojęć używanych w kabalistycznych księgach.

Book Zohar

Zohar Hakdama

Zohar Hakdama jest przedmową do Księgi Zohar. Zawiera ona wyciąg z głównych elementów Zoharu opatrzonych komentarzem Baal Sulama.