Istnieje ogromna trudność w zwięzłej, a jednocześnie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie: „Co to jest kabała?”, tak, aby każdy czytający te słowa mógł zostać w pełni usatysfakcjonowany dokładną odpowiedzią. Jest ku temu kilka powodów.

Ukrycie kabały

Po pierwsze, nauka ta przez stulecia była ukryta. Wiedzę na jej temat mieli tylko nieliczni i przekazywana była jedynie w formie ustnej. Dlatego z biegiem lat wokół kabały narosło wiele domysłów i zabobonów, które do dzisiaj niewiele straciły na sile. Co więcej, jej tajemniczość z łatwością była wykorzystywana przez ludzi, którzy pod szyldem kabały realizowali swoje niskie, materialne cele i dążenia, co jeszcze bardziej wypaczało jej prawdziwy obraz. Dlatego dzisiaj istnieje wiele źródeł wskazujących, że kabała jest powiązana z jakimiś tajemniczymi rytuałami, czarną lub białą magią, astrologią, czy stawianiem kart. Jak łatwo się domyśleć jest to bardzo powierzchowne spojrzenie. Ciężko nazwać „rzetelnym badaczem” kogoś, kto nie poświęcił nawet jednego roku na zgłębienie istoty nauki, która opisuje procesy tak fundamentalne dla istnienia człowieka, że i po dziesięciu latach niewielu odważyłoby się na stwierdzenie, że poznali kabałę.

Ograniczony leksykon

Drugi powód jest bardziej istotny. Wynika on z charakteru czasu w jakim żyjemy oraz w którą stronę rozwinęliśmy się jako społeczeństwo. Nasza cywilizacja opiera się obecnie na dwóch glinianych nogach: ekonomii i technologii. To są główne aspekty naszego życia, które warunkują większość naszych działań i dążeń. Na boczny tor zeszły takie wartości jak: piękno, sztuka, kultura, etyka, estetyka, harmonia, łączność z przyrodą.

Z powodu zewnętrznego wpływu społeczeństwa większość ludzi straciło łączność z wewnętrznym światem. Mało kto rejestruje w sobie obecność duchowych odczuć, które mają swoje źródło w duszy człowieka. Jest to podobne do tego, jakby człowiekowi odebrać jeden z organów zmysłów. Przecież wtedy będzie on rejestrował tylko fragment rzeczywistości, większa część zostanie dla niego ukryta, a w kolejnych pokoleniach w ogóle zniknie wiedza o niej, tak jakby nigdy jej nie było. Tymczasem nauki kabalistyczne dotyczą głównie tej sfery życia człowieka, która wykracza poza fizyczny świat. Dlatego ciężko jest przekazać nawet fragment wiedzy, gdyż w potocznym języku tego świata brak jest słów do nazwania tych wszystkich duchowych stanów, odczuć i miejsc, które bada i opisuje kabała.

Duchowa nauka

Trzecia i chyba najważniejsza przyczyna leży w przekonaniu, że duchowe aspekty człowieka przynależą jedynie do domeny religii i nie ma możliwości badać ich naukowymi metodami. Jak wskazaliśmy w przyczynie drugiej, z powodu wywyższenia materialnych wartości nasza cywilizacja bardzo oddaliła się od duchowości. Z pokolenia na pokolenie nasze duchowe zmysły, pozwalające badać wyższe światy, słabły, aż w obecnym pokoleniu prawie zupełnie znikły. W związku z tym przekazy osób, realnie doświadczających w swoich odczuciach duchowych światów, z biegiem czasu przestały być traktowane jako dzieła naukowe. Kiedyś adepci duchowych nauk traktowali je jako podręczniki, instrukcje opisujące jak krok po kroku osiągnąć jakąś zdolność lub zbadać dany fragment wyższej rzeczywistości. Dzisiaj, z powodu słabości umysłu, księgi te trafiają na półkę z napisem „mistyka” lub „religia”, gdyż mało jest takich, którzy naprawdę wiedzą, co jest w nich napisane.

Prawdziwy przekaz

Tymczasem wszystkie prawdziwe księgi mędrców, jakiejkolwiek tradycji, pisane na podstawie realnych duchowych doświadczeń, są esencją naszego dziedzictwa, naszej historii. Stanowią naszą przeszłość, a jednocześnie naszą przyszłość. Wskazują drogę, jak w sercu człowieka obudzić bezinteresowną miłość, braterstwo, przyjaźń, harmonię, miłosierdzie… Wszystkie te wartości są nam bardzo bliskie. Przypominamy je sobie, jak tylko zewnętrzny świat daje nam chwilę wytchnienia. I wewnątrz naszych serc wszyscy tęsknimy za nimi, marząc o chwili, kiedy człowiek człowiekowi będzie „bratem”. Według wszystkich przekazów to jest właśnie nasza przyszłość. Rzeczywistość, którą sami budujemy. Ale ktoś tą drogę musi przetrzeć. Ktoś musi być pionierem. A zaczyna się zawsze od siebie.

Piękno własnego poznania

Podobnie jak ciężko jest oceniać piękno poezji na podstawie rozbioru wiersza, tak samo trudno docenić wartość tej nauki na podstawie krótkiego artykułu. Dlatego zachęcamy was – nie zadowalajcie się prostymi, łatwymi odpowiedziami. Sami spróbujcie znaleźć odpowiedź na pytanie: Czym dla mnie jest kabała? Jeżeli tylko zachowacie otwarty umysł i pozwolicie sobie na przewodnictwo duszy, będziecie zaskoczeni ile pięknych miejsc jest do zwiedzenia w nas samych.

Studiowanie kabały

Na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować różne materiały, które pomogą wam bliżej zrozumieć podstawy tej nauki i rozpocząć samodzielne studia. Bardziej zainteresowanym umożliwiamy wspólne zgłębianie tajemnic kabały w formie zajęć lub wykładów.

Mamy nadzieję, że również dla was wkrótce kabała i poznanie swojej duszy stanie się wielką przygodą życia, czego wam serdecznie życzymy.