Book Zohar

Zohar Hakdama

Zohar Hakdama jest przedmową do Księgi Zohar. Zawiera ona wyciąg z głównych elementów Zoharu opatrzonych komentarzem Baal Sulama.