Echo_Duszy_nr.19

Echo duszy 19

Pesach to najważniejsze ze wszystkich Świąt. Przebudzenie, po którym następuje rozkwit, ekspansja życiowych sił.

Echo_Duszy_nr.18

Echo duszy 18

Milczenie jest złotem Co to znaczy, że milczenie jest złotem? Człowiek przecież nigdy nie wypowiada zdań bez sensu. Jaka jest zatem ukryta wartość tego sformułowania? Mamy jakieś marzenie, życzenie, żeby coś w naszym życiu...

Echo_Duszy_nr.17

Echo duszy 17

Jeżeli energia podąża za uwagą, to dlaczego skupiając na czymś uwagę widzimy, że nic się wokół nas nie dzieje?

Echo_Duszy_nr.16

Echo duszy 16

Mędrcy powiadają: „Osiągnąć doskonałość człowiek powinien w ciągu jednego życia”. Czego więc nam brakuje?

Echo_Duszy_nr.15

Echo duszy 15

Stworzeni na obraz i podobieństwo jesteśmy także twórcami tego, co odbywa się w nas i wokół nas.

Echo_Duszy_nr.14

Echo duszy 14

Bóg wypełnia każdą zachciankę człowieka w stu procentach, a człowiek obdarza natchnieniem wszystkie rzeczy.

Echo_Duszy_nr.13

Echo duszy 13

Wszystko to, co robimy lub to, co będziemy robić, wszystkie małe lub większe działania, wynikają właśnie z życzenia.

Echo_Duszy_nr.12

Echo duszy 12

Obserwujemy, jak ludzie przez całe życie oddają swoją energię, żeby zrealizować jakieś życzenie. A czym ono jest?

Echo_Duszy_nr.11

Echo duszy 11

Kiedy dusza jest skierowana zamiarem ku Stwórcy, to rzeczywistość odpieczętowuje odpowiednie warunki.

Echo_Duszy_nr.10

Echo duszy 10

Święty, Jedyny przygotował wszystko w doskonałości Swojej, żeby tylko człowiekowi dać warunki, takie jak w Raju.