Uniwersalna miłość

Pojęcie miłości bezwarunkowej jest stanem niejednoznacznym. Jak zatem określić czym jest taki stan i jak on się przejawia? Miłość, którą człowiek odczuwa do innej osoby, jest skondensowaną formą uniwersalnej miłości, dlatego też nie jest ona bezwarunkowa.

Zazwyczaj ludzie są przywiązani do swego obrazu, czyli do ideału, którzy stworzyli w swojej wyobraźni, i kiedy ten ideał z czasem zmienia się (na przykład starzeje się), to miłość pozostaje w tym stanie, w którym powstał ideał. Zatem powstał tam też warunek. Zakochanie zaś jest stanem, który stopniowo słabnie i to błędnie nazywa się miłością.

Z prawdziwym pojęciem miłości ten stan nie ma jednak nic wspólnego, ponieważ jest stanem całkowitego przywiązania do osoby lub przedmiotu, potwierdzonego zazwyczaj wypowiedzią ego: „Kocham cię za to i za to”. Jest to przedłużenie egoistycznego pojmowania miłości i nie ma nic wspólnego z wypromieniowaniem z siebie czystej miłości, tożsamej z pojęciem siły, emanacji, oddawania, czyli miłości bez stawiania jakiegokolwiek, nawet najmniejszego warunku.

Pojęcie miłości bezwarunkowej oznacza, że duszy nie jest potrzebne wzmacnianie swoich odczuć, czyli nie potrzebujemy niczego dla odczucia w sobie tego rodzaju czystej miłości, a sprawdzenie stanu czystości takiego odczucia przychodzi wówczas, kiedy od obiektu obdarowanego uczuciem nic nie otrzymujemy. Wówczas doskonale widzimy, jaki charakter miało uczucie, które określaliśmy mianem miłości bez warunków. Jasno wówczas widzimy, czy to odczucie jest stanem czystym, czy uwarunkowanym. Miłość bezwarunkowa jest bowiem stale taka sama i co najważniejsze – bezkorzystna.

Miłość jako uniwersalna siła, pojawia się zawsze tam, gdzie jest miejsce do jej objawienia, a nasz umysł przepełniony po brzegi egoizmem, zazwyczaj nie może zbyt wiele zmieścić nowego, tworząc w ten sposób mocne ściany osobowości. Kiedy doznajemy stanu zakochania, te ściany zaczynają rozpadać się, pękają, a my czujemy się jak niemowlę, bezradni i bez opieki naszego ego, i właśnie wtedy, będąc w takim stanie, wchodzimy pod opiekę miłości, której nic i nikt nie jest w stanie się oprzeć.

Uniwersalna, bezwarunkowa miłość, jest rozszerzonym stanem miłości indywidualnej. Kiedy otwieramy serce, kiedy otwieramy jego magnetyzm, przy wnikliwym wpatrywaniu, możemy odczuć oba rodzaje miłości, i w dodatku w czystym stanie. Kiedy bowiem przestajemy traktować miłość jak emocje, wtedy zaczynamy zauważać, jak przyciąga nas do siebie uniwersalna, niezwykle magnetyczna siła, i to ona jest wieczna, bezwarunkowa, uniwersalna Miłość…