Pierwszy ibur Zeir Ampina

Część dziesiąta Talmudu dziesięciu sfirot opisuje pierwszy ibur Zeir Ampina. Księga składa się z następujących części:

Główna część

Kiedy przychodzi czas, Zo’N naprawiają się po tym, jak zostały naprawione Aw’I, potrzebują one naprawienia za pośrednictwem ibura, żeby weszły światła sześciu nekudot de-Z’A w postaci ibur wewnątrz jego Imy, i tam będą odebrane również rozbite kelim, które spadły w Bria i zostaną tam naprawione.

Or pnimi

Kiedy przychodzi czas, Zo’N naprawiają się po tym, jak zostały naprawione Aw’I: Ty już wiesz z poprzednich części, że pojęcie duchowego czasu, czyli „na początku” i „po tym”, powiedziane o wyjściu wyższych świateł, oznacza przyczynę i skutek. Ponieważ każda przyczyna poprzedza swój skutek, będąc faktorem wywołującym skutek, który wychodzi z niej, i dlatego nie może skutek wyjść i otworzyć się bez swojej przyczyny, i dlatego jest przyczyna uważana za poprzedzającą i „początek”, a skutek uważa się za wychodzący i przedłużenie.

I o tym powiedziano: „Kiedy przychodzi czas, Zo’N naprawiają się po tym, jak zostały naprawione Aw’I”, ponieważ Aw’I – jest to przyczyna Zo’N, gdyż one naprawiają i rodzą je za pośrednictwem swoich ziwugim, jak to będzie wyjaśnione poniżej, i jak było wyjaśnione w poprzedniej części, że AHa’P de-Aw’I, będące achoraim, które zniknęły w nich podczas rozbicia kelim, spadły w miejsce Zo’N, co oznacza, że połączyły się i stały się z G’E de-Zo’N jednym poziomem, bez różnicy pomiędzy nimi. I ponieważ oni zlani są ze sobą, wychodzi, że po tym, jak były naprawione Aw’I, w stadium ich gadluta, czyli po tym, jak wznieśli swoje achoraim i powrócili je na swój poziom, G’E de-Zo’N również wznieśli się razem z tymi AHa’P w miejsce Aw’I, będąc zlanymi z nimi, jak to było wyjaśnione, i dlatego ziwugim Aw’I korzystne są i dla G’E de-Zo’N, i w ten sposób one rosną i są naprawiani za pomocą Aw’I. Przecież do tego, jak nie były naprawione Aw’I, nie przyszedł czas na naprawienie Zo’N.

„…wewnątrz jego Imy, i tam będą wyjaśnione również i rozbite kelim”: wewnątrz Imy oznacza od jej tabura i niżej, czyli cztery sfiry TaNH’I de-Ima, i główne w nich – średnia linia Imy, czyli Tiferet i Jesod, i to miejsce, czyli od tabura do Jesod, nazywa się wewnętrzną częścią Imy lub jej beten (brzuch).

I odnośnie wzniesienia tam Zo’N już było wyjaśnione, że wówczas, kiedy achoraim de-Ima, czyli jej AHa’P, które spadły, powróciły i połączyły się z nią na jej poziomie, wtedy G’E de-Zo’N wznoszą się z nimi razem i również łączą się z Imą. I będąc podczas upadku zlane ze sobą na jednym poziomie, również i teraz, podczas powrotu tych achoraim do Imy, oni zlani są ze sobą. I ty już wiesz, że te AHa’P są to Za’T de-Bina de-Ima i jej hotem-pe, z których powstały jej nowe NeH’I, i że niższe 2/3 Tiferet od haze i niżej – jest to Za’T de-Bina, ponieważ Tiferet – jest to Bina de-hasadim, jak wiadomo. A te NeH’I jest to hotem-pe, czyli jej Zo’N. I stąd zrozum, że miejsce zlania się G’E de-Zo’N z AHa’P de-Ima – od miejsca tabura do ukończenia Tiferet i Jesod, które są środkową linią, gdzie znajduje się miejsce ziwuga, i tam jest miejsce istoty tego parcufa NeH’I, ponieważ kcawot (końce), gdzie by nie były, nie są głównymi w parcufie, jak wiadomo. Lecz główny korzeń Zo’N zlany tylko z jej Jesod, gdyż tam znajduje się Zo’N samej Imy. Dlatego siłą ziwugim Aw’I, odbywających się tam, staje się on otrzymującym wewnątrz siebie poziom Biny, dopóki nie staje się prawdziwą częścią Imy, i wtedy w ciągu miesięcy ciąży wznosi się od Jesod do góry, do kropki jej haze, lecz nie wyżej, ponieważ tam kończą się AHa’P, które spadły i powróciły do niej przy jej gadlucie. I dlatego do tego poziomu jest u Zo’N zlanie się i połączenie z nimi, lecz nie powyżej jej haze, gdzie znajdują się kelim de-panim, u których nigdy nie było żadnego kontaktu i połączenia z Zo’N.

Rozbite kelim, które opuściły się w Bria i będą tam naprawione: dlatego że wszystkie ziwugim, które były uczynione na reszimot G’E de-Zo’N zlane z Jesod de-Ima, zawracają światła odnoszące się do tych reszimot, czyli te światła, które były w nich do rozbicia kelim, i wtedy, po wypełnieniu tych reszimot, nadal naprawiane są również kelim, i wznoszą się z BE’A, i naprawione reszimot powracają w swoje kelim, i obłaczają się w nie, jak to było na początku, czyli jak były obłóczone do rozbicia kelim.

I o tym powiedziano: „I tak będą naprawione również rozbite kelim, które opuściły się w Bria”. Ponieważ naprawienie reszimot, włączonych w ziwugim Aw’I, jest tylko dla kelim i iskier, które spadły w BE’A, mających odniesienie do tych reszimot. Przecież reszimot same w sobie nie potrzebują żadnego naprawienia, będąc resztkami świateł, które oddaliły się z kelim podczas ich rozbicia, a światła nie mogą być rozbite, a tylko oddalają się do swojego korzenia, i tylko otrzymujące, czyli kelim parcufa, mają odniesienie do rozbicia i naprawienia. Tak, że podczas zepsucia one nie mogą przyjmować światła, a podczas swojego naprawienia mogą przyjąć je. I zrozum, i zapamiętaj to. A pojęcie reszimot – jest to część, która pozostaje po oddaleniu światła, dlatego żeby powrócić i przyciągnąć tę miarę światła, która była w kelim początkowo. Lecz reszimot bezwzględnie mają odniesienie do światła, podobnie do tego światła, które oddaliło się i wzniosło, gdyż jeżeliby nie było tak, to one nie nazywałyby się reszimot i resztkami światła.

Wewnętrzne spostrzeganie

Ari dzieli siedem melachim, które opuściły się w Bria, na trzy kategorie, i są to światła, iskry i kelim, i również odnosi do nich trzy szczególne miejsca dla ich naprawienia. W Jesod de-twuna naprawiane są kelim, w miejscu rozcięcia naprawiane są iskry, a w Jesod wyższej Biny naprawiane są światła. Należy dobrze zrozumieć na czym to polega. Główne co należy zrozumieć to iskry i całe wyjaśnienie ich. I wzniesienie Ma’N, i praca sprawiedliwych, wszystko ma odniesienie do iskier. I dlatego należy dobrze je zrozumieć: po pierwsze jaka jest istota tych iskier, jaka jest ich liczba, i dlaczego my znajdujemy różnice w słowach Ari w stosunku do ich liczby. Czasami on mówi, że wyjaśnia się i wznosi się 320 iskier, a czasami mówi, że jest ich 316, a czasami, że jest ich 288. Wszystkie te liczby są bardzo ważne i należy dobrze je zrozumieć.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań