Dziesięć sfirot Akudim przy drugim rozprzestrzenieniu nazywane są „przychodzi i nie przychodzi”

Część piąta Talmudu dziesięciu sfirot opisuje falową naturę rozprzestrzenienia światła, w jaki sposób światło pojawia się i znika w kolejnych sfirot, zanim opuści się na poziom życzenia, przez które zostało wywołane.

Księga składa się z następujących części:

Dziesięć sfirot Akudim przy drugim rozprzestrzenieniu

Wiedz, że te dziesięć sfirot, które nazywane są światem Akudim, są to światła i gałęzie, które wyszły z pe de-A’K, jak wspomniano wyżej. I wiadomo, że w tym pe, przy tym, że znajduje się tam dziesięć sfirot, w dziesiątej sfirze, która nazywa się malchut, jest dziesięć korzeni tych dziesięciu sfirot, które wyszły na zewnątrz, i które nazywane są światem Akudim. One również nazywane dziesięć sfirot od keter do malchut, i są to korzenie tych dziesięciu sfirot Akudim, które wyszły na zewnątrz. I tak jest we wszystkich światach.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań