Dziesięć sfirot świata Nekudim

Część szósta Talmudu dziesięciu sfirot wyjaśnia w jaki sposób powstały kelim (życzenia), które następnie będą podstawą do stworzenia świata Acilut oraz życzeń wymagających naprawy, wzniesienia przez dusze ludzi.

Księga składa się z następujących części:

Dziesięć sfirot świata Nekudim

A’K zawiera w sobie A’B, Sa’G, M’A i Bo’N. Każdy z nich zawiera w sobie wszystkie cztery. Z niego również wychodzą na zewnątrz światła, które są jego gałęziami. A’B – w jego mochin, naprzeciwko A’A i Aba świata Acilut. A wyżej, rozpoczynając od jego galgalty, jest w nim podobieństwo Atik de-Acilut. A jego Sa’G – od ozen i niżej do jego tabura, naprzeciwko biny świata Acilut. A jego M’A i Bo’N – od tabura i niżej, naprzeciwko Zo’N de-Acilut.

Wewnętrzne spostrzeganie

Należy wiedzieć, że świat Nekudim – jest to pierwszy korzeń, z którego wychodzą światy ABE’A, gdyż tu znajduje się korzeń połączenia miary rachamim i din, w postaci samego początku. I jest to „dziesięć wypowiedzi, według których był stworzony świat”, co oznacza dziesięć kelim dla obłóczenia or elion. Jak wyjaśniliśmy wyżej w or pnimi i na początku cz.4. Jednak w trzech poprzednich parcufim świata A’K była wyłącznie jedna wypowiedź, co oznacza, że or elion obłaczało się wyłącznie w jedno kli, które nazywa się malchut, a dziewięć sfirot poprzedzających malchut było całkowicie wolnych od właściwości kli.

Kolejność przyczyny i skutku

Teraz wyjaśnimy kolejność wszystkich działań, które odbyły się w światach do tej pory, w postaci przyczyny i skutku, czyli w jaki sposób każde działanie następuje we wszystkich detalach obowiązkowo z przyczyny poprzedzającej je.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań