Dziesięć sfirot siedmiu początkowych rozbitych melachim

Część siódma Talmudu dziesięciu sfirot opisuje przyczyny i skutki połączenia właściwości sądu i miłosierdzia. Omawia również szczegółowo etapy rozbicia siedmiu melachim, z których następnie wyłania się świat naprawienia.

Księga składa się z następujących części:

Dziesięć sfirot siedmiu początkowych rozbitych melachim

Wiedz, że korzeń tych melachim – jest to pierwszy Bo’N, który wyszedł ze świecenia ejnaim de-A’K, i nazywa się światem Nekudim. I każda malchut, która jest w każdym ze światów, powstała z tego Bo’N. Gdyż jest malchut w A’A, w Aw’I i w Zo’N. I wszystkie one naprawione są za pomocą M’A, który wyszedł z mecach de-A’K, czyli z właściwości zahar. I wyjaśniliśmy, że nie ma sfiry, która nie zawierałaby dziesięciu sfirot i dlatego w każdej sfirze każdego ze światów powinna być malchut, która składa się z tych melachim.

Wewnętrzne spostrzeganie

Siedem melachim, jest wyjaśnione w tej części w słowach Ari, i jest to osnowa całej nauki kabała, gdyż wszystkie cztery światy ABE’A powstały od nich, i cały sens naprawienia i wyjaśnienia i rozwój według przyczynowo skutkowego łańcuszka wszystkich poziomów, jest niczym innym, jak ich dopełnieniem i naprawieniem. I dlatego należy z wielką uwagą dobrze zrozumieć źródło ich stworzenia, przyczyny ich rozbicia, i upadek w BE’A.

Kolejność przyczyny i skutku

Teraz wyjaśnimy działania, które wynikły w świecie Nekudim przy wyjściu siedmiu melachim, i ich rozbicie od wzniesienia Ma’N do Nowego M’A, w wyjaśnieniu przyczyny i skutku, czyli jak każde działanie wynika z poprzedzającego działania przy wszystkich warunkach i w obowiązkowej kolejności. I była już wyjaśniona kolejność przyczyny i skutku na przykładzie działań, które wynikły w światach od C’A do wyjścia Aw’I de-Nekudim w stanie katnut, czyli w stanie ahor be-achor. Również tam zaczęliśmy mówić o ziwugu de-gadlut Aw’I, dlatego na podstawie tej wiedzy, którą nabyliśmy wcześniej, możemy ją powiększyć i rozpocząć tu opisywać ziwug gadlut de-Aw’I, z którego wyszło siedem melachim de-Nekudim.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów