Dziesięć sfirot Acilut

Część ósma Talmudu dziesięciu sfirot opisuje proces powstania dziesięciu sfirot Acilut oraz wyboru kelim z rozbitych parcufim w świecie Nekudim. Przybliża jak powstała matryca świata i procesu naprawienia, która rzutuje na wszystkie prawa, które są obecne dzisiaj w naszym świecie.

Księga składa się z następujących części:

Dziesięć sfirot Acilut

Kiedy powstało życzenie u Stwórcy ożywić zmarłych i naprawić melachim, które rozbiły się i spadły w świat Brija, rozkazał i wzniósł Ma’N z dołu do góry, dzięki czemu był dokonany wyższy ziwug chochmy i biny wewnętrznego A’K i wyprowadził tam nowy M’A i zostały naprawione melachim.

Wewnętrzne spostrzeganie

Wiedz, że wszystkie światy i to, co jest w nich, określa się poprzez dwie składowe. Pierwsza – jest to istota realności, czyli jest to istota świata, parcufa i duszy, ponieważ były one ustawione z Ejn Sof i rozprzestrzeniły się z góry w dół, każdy na swoim godnym jego. I druga składowa – jest to istnienie rzeczywistości, czyli skarmianie i rozwój ich w kolejności poziomów, do końca ich doskonałego wzrostu, który jest pożądany. I różnica pomiędzy nimi jest w tym, że pierwsza składowa, od strony Stwórcy, od Ejn Sof, a jest On w całości dobrem, i symptomem jej jest to, że zawsze przychodzi z góry w dół. Lecz druga składowa już jest wymieszana ze złem, i jest w niej miejsce na wysiłki i pracę, i symptomem jej jest to, że zawsze przychodzi z dołu do góry, dlatego że początek jej przychodzi od niższego, który powinien poprzedzić to wzniesieniem Ma’N, co oznacza przykazania, dobre uczynki i modlitwę. I w tej części, która jest przed nami, zostało wyjaśnione dziesięć sfirot i parcufim świata Acilut, i dusza Adama Riszon, która jest łącznością wszystkich dusz, które przychodzą na świat tylko jako pierwsza składowa, czyli z tego powodu, że odnowili się i ustawili się z góry w dół od Ejn Sof, że one wszystkie parcufim Acilut i są w nich stałe mohin, bez zmiany, ziwug, który nigdy się nie kończy. I tak samo dusza Adama Riszon, jako istota rzeczywistości w nim stworzona z góry w dół od Ejn Sof. I nie wyjaśniliśmy tu drugiej składowej istoty rzeczywistości, co zostanie wyjaśnione w następnych częściach.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów, właściwości i działań