Ziwugim sfirot

Część dziewiąta Talmudu dziesięciu sfirot opisuje właściwości zahar i nekewa (męskiego i żeńskiego początku), w jaki sposób niższy może wznieść się do wyższego i otrzymać tam swoje naprawienie.

Księga składa się z następujących części:

Ziwugim sfirot

 1. Dwa ziwugim
 2. Budowa kli
 3. Pnimijut kli
 4. Hiconijut kli
 5. Zaharim i nekewot
 6. Czas wzrostu nukwy
 7. Pierwsze stadium
 8. Drugie stadium
 9. Trzecie stadium
 10. Czwarte stadium
 11. Drzwi i zawiasy
 12. Woda i wino
 13. Liter i pieczęcie
 14. Formowanie drzwi i zawiasów
 15. Oddzielenie nukwy od zahar

Wewnętrzne spostrzeganie

I opierając się o mowę Ari w tej części, która jest bardzo ważną mądrością, ona zawiera wszystkie drogi tej nauki, czyli wiedzę o tym, co to jest ziwug parcufim, jak każdy wyższy czyni ziwug i naprawia niższego, i wszystko co z nim powiązane. W tym jest trudność, ponieważ wyższy nie może opuścić się i naprawić niższego lub wznieść go, ponieważ wyższy opuszczający się na miejsce niższego, staje się takim jak on. Dlatego że nie ma tu wyobrażonego miejsca, lecz jest pojęcie czystości pomiędzy jednym poziomem i drugim poziomem, i określa miejsce wyższego lub niższego. I to, co powiedziano, że wyższy opuścił się na miejsce niższego, oznacza, że on zrównał się z niższym właściwościami i stał się taki jak on. Jak więc może ponownie wznieść się i powrócić na swoje miejsce, przecież jemu również potrzebne jest, żeby ktoś go wzniósł? Dlatego, jak może niższy wznieść się do wyższego, żeby otrzymać jakieś naprawienie? I tylko wtedy, kiedy on wzniesie się do wyższego, wtedy on ma taką samą subtelność i czystość jak i u wyższego, i to nazywa się wzniesienie.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań