Urodzenie i skarmianie Z’A

Część dwunasta Talmudu dziesięciu sfirot opisuje istotę urodzenia Z’A i sposób jego skarmiania i wzrostu. Księga składa się z następujących części:

Główna część

1)* Wyjaśnimy tu pytania urodzenia – jaka jest jego istota. I tak wyżej była wyjaśniona istota trzech oddziałów, które są w kobiecie, i jak w trzy ostatnie miesiące cały zarodek, w trzech jego właściwościach, będących kelim, iskrami i światłami, wszystkie one wznoszą się w wyższy oddział. Więc przy podejściu czasu urodzenia, kiedy zarodek już jest ukończony w trzech wspomnianych właściwościach, on obraca się i opuszcza się w niższy oddział. A następnie wychodzi również z tego niższego oddziału i wtedy rodzi się.
* Przedmowa wrót, wrota 5, cz.2, rozdz.2.

Or pnimi

1) (On) obraca się i opuszcza się w niższy oddział. Pytanie trzech oddziałów już jest wyjaśnione w poprzedniej części: niższy oddział – jest to poziom nefesz, środkowy oddział – ruach, a wyższy oddział jest to właściwość Ga’R. Ubar dopełnia się NaRaNHa’J de-nefesz tylko drogą jego wzniesienia w wyższy oddział. Wyucz tam. Jednak do czasu urodzenia on nie traci wszystkich wysokich poziomów ibura, i z poziomu Acilut on w całości opuszcza się w BE’A. I o tym powiedziano: „Przy nadejściu czasu urodzenia, kiedy zarodek już jest ukończony w trzech wspomnianych właściwościach, on obraca się i opuszcza się w niższy oddział” – czyli traci wtedy wszystkie NaRaNHa’J ibura. I raw kończy to w ten sposób: „A następnie wychodzi również z tego niższego oddziału – czyli traci również właściwość nefesz de-Acilut, będącą właściwością niższego oddziału, i opuszcza się w BE’A.
(Pytania 84,151)

Wewnętrzne spostrzeganie

1) Należy dobrze zrozumieć istotę tych zmian, które odróżniają urodzenie Z’A od urodzenia reszty parcufim. Przecież w stosunku do parcufim A’K raw wyjaśnił, że wszystkie parcufim wychodzą bezpośrednio z pe swojego wyższego, jak również, że każdy niższy obłacza się na HaGa’T NeH’I wyższego. I w ten sam sposób – w Ga’R Acilut – Atik, A’A i Aw’I: każdy niższy wychodzi z pe wyższego i obłacza HaGa’T NeH’I wyższego, czyli od miejsca swojego wyjścia i niżej. A tu o Z’A raw wyjaśnia, że on rodzi się z jesod Imy. I jeszcze: odpowiednio do tego powinien obłóczyć Imę od jesod i niżej, czyli od miejsca swojego wyjścia niżej, podobnie do wszystkich wyższych parcufim. Jednak u Z’A to inaczej, ponieważ on obłacza się od haze Imy i niżej, chociaż miejsce jego wyjścia jest na poziomie Jesod.

Również należy dobrze zrozumieć różnicę pomiędzy dwoma rozszczepieniami jesodot, które wyjaśnia raw. Czyli mówi, że Jesod Atika rozszczepia się w czasie ziwuga Aw’I ze względu na Zo’N (cz.10 OP p.89), a tu mówi o momencie urodzenia Z’A: „Znajdujące się tam światła mocno powiększyły się, i tego kli nie może wytrzymać. I rechem rozszczepia się w jego otworze, ponieważ jest tam prawdziwe rozszczepienie, ono rozszczepia się i rozszerza się. I wtedy światła Twuny, będąc „panem domu”, wypychają „gościa”, czyli Z’A, na zewnątrz, i on rodzi się” (OP, p.6). I tam w or pnimi wyjaśniono, że rozszczepienie jesod Imy, o którym powiedziano tu, oznacza proces powrotu drzwi i osi katnuta na swoje miejsce – wyucz tam. Lecz należy zrozumieć, dlaczego to nazywa się rozszczepienie, przecież rozszczepienie odbywa się tylko z powodu anulowania kli i masachu w tym stanie, w którym było? I jeszcze tu mówi się o rozszczepieniu zamkniętego, a tam mówi się o rozszczepieniu w długości. I należy zrozumieć ich różnicę.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań