Przedmowa do Talmudu dziesięciu sfirot

1. Przede wszystkim, należy powiedzieć, że uważam za bardzo ważne rozbić żelazną ścianę, która oddziela nas od nauki kabały, od czasu upadku chramu i do dzisiejszego pokolenia. Ta ściana bardzo mocno obciążyła nas i...

Przedmowa do księgi Zohar

1. Moim życzeniem w tej przedmowie jest wyjaśnić niektóre proste, na pierwszy rzut oka, rzeczy.Wytłumaczyć je próbowali praktycznie wszyscy i wiele atramentu było przelane dlatego, a jednak do dnia dzisiejszego nie osiągnęliśmy w nich...

Wstęp do księgi Zohar

1. Głębia mądrości zawarta w księdze „Zohar” zamknięta jest na tysiące zamków, a język ludzki jest biedny i ubogi, i nie może służyć nam wystarczającym wyrażeniem do tego, żeby w pełni otworzyć sens chociażby...

Wprowadzenie w Sulam

Dziesięć sfirot 1. Przede wszystkim niezbędnym jest znać nazwy dziesięciu sfirot: KaHa’B HaGa’T NeHI’M, które są głównymi literami nazw: keter, hochma, bina, hesed, gwura, tiferet, necach, hod, jesod, malchut. I te bhinot (poziomy), to...

Wprowadzenie w mądrość kabały (Pticha)

1. Powiedział rabbi Hananija ben Akaszija: „Zechciał Najwyższy oczyścić Israel i dać im zasługi, dlatego dał im Torę i przykazania.” Słowa (zasługa i oczyszczenie) – mają jeden i ten sam korzeń. O tym powiedzieli...

Wstęp do nauki kabała

1. I powiedziano w księdze Zohar (niedzielna część „Tazria”, str. 40): „Wszystko, co stworzone w świecie, stworzone jest dla człowieka i wszystko żyje, i rozwija się dzięki człowiekowi.” I należy zrozumieć, czyżby nie było...