Jedno przykazanie

Prace Stwórcy i przykazania wykonują wyłącznie ze względu na Stwórcę (liszma), co oznacza dla stworzenia zadowolenia dla Stwórcy. Lecz już przekazano poprzez mędrców – zajmować się Torą i przykazaniami nawet i ze względu na...

Ciało i dusza

Zanim przystąpimy do wyjaśnienia tego wielkiego tematu, ważnym jest podkreślić, że bez względu na to, że wydaje się niby niemożliwym wyjaśnić to ludzkiemu rozumowi, jeżeli nie korzystać z tych abstrakcyjnych filozoficznych pojęć, które zazwyczaj...

Pokój w świecie

„Aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan, I ziemia nasza swój plon wyda.” (Księga psalmów 85, 11)...

Miłość do Stwórcy i stworzeń

„Pokochaj bliźniego swego” – główne, wspólne prawo kabały. Wspólne i indywidualne Ta wypowiedź jest jedną ze znanych i najczęściej cytowanych we współczesnym czasie. Razem z tym, nikt nie rozumie jej sensu. Przecież słowo „wspólny”...

Proste i ukryte działanie

„Ahor we-kedem cartani” – z tyłu i z przodu Ty otulasz mnie – czyli i w otwarciu, i w ukryciu Stwórcy. Przecież w rzeczywistości „królestwo Jego nad wszystkim panuje” i wszystko powróci do swojego...

Tajemnica litery kaf w słowie Anochi

Malchut obłóczona w światy nazywa się „Ja” i rozprzestrzenia się do świata Asia. I ona jest rozdzieleniem, odczuwalnym w każdym człowieku, własnym istnieniem każdego w odczuciu „Ja” w sobie, i przy rozwoju człowiek chce...

Kabała w porównaniu do innych nauk

Prawdziwość kryterium wartości nauki Wartość każdej nauki w świecie jest określona wartością jej przeznaczenia, tym celem, który jest jasny przy powierzchownym badaniu. I dlatego nie istnieją żadne nauki, które nie posiadałyby jakiegokolwiek celu, poza...

Cztery światy

Takie jest prawo – poznaje się materię i formę, początki których – istnienie, i również środki zabezpieczenia istnienia abstrahowanego od materii i formy „istnienia”, przedstawiające sobą „cztery światy”. I poznaje się je we wszystkim...

Kabała i filozofia

Co to jest duchowe? Ogromną pracę wykonała filozofia żeby udowodnić, że materialne jest porodzeniem duchowego i dusza rodzi ciało. Lecz po tym, stwierdzona poprzez nich doskonałość nieprzyjmowana ani sercem, ani rozumem. I główny ich...

Charakter nauki kabała

Każde zrozumienie (uświadomienie poprzez rozum) ma dwie części składowe. Pierwsza – jest to pojęcie materii, czyli przyroda ciał w istniejącej rzeczywistości. Druga – jest to pojęcie formy abstrahującej od ciała, czyli formy samego rozumu...

Z siebie zobaczę Stwórcę

Przygotowanie do rozwoju duszy Tak, jak nie może istnieć w świecie ciało bez tego, żeby mieć określoną wiedzę o prawach materialnej przyrody, mimo iż wiedza ta jest zabijającym narkotykiem, spala i przynosi krzywdę; jak...