311) „Wgłębienie (szitin)”, czyli przestrzenie, które były czynione pod ofiarnikiem, i one wykopywane i opuszczały się do samej otchłani, i tam były zlewane wszelkie wylania, „były one jeszcze w sześć dni początku stworzenia”. I Stwórca „bara (stworzył)” „szit (wgłębienie)”, czyli te przestrzenie. I na to wskazuje słowo „bereszit (na początku)”, które składa się ze słów „bara (stworzył)”, „szit (wgłębienie)”[1].

Baranek Icchaka, który był przyniesiony w ofierze, zamiast powiązanego na ofiarniku Icchaka, w rzeczywistości był stworzony w sześciu dniach początku stworzenia, i Stwórca „bara (stworzył)” „szit (sześć)”. I „szit (sześć)”, może być też czytane jako „tisz (stół)” przy zmianie kolejności liter.

312) „Bereszit (na początku)”. Niech będzie błogosławione imię Stwórcy, za to, że stworzył On cały świat i napełnił go mądrością, rozumem i wiedzą. I, odpowiednio do nich, On stworzył trzy światy: wyższy świat – świat sfirot, niższy świat – ten świat, środkowy świat – świat aniołów. I niższemu, małemu światu, czyli człowiekowi tego świata, On nadał formy wszystkich trzech.

  1. formę mówiącej duszy, która odpowiada światu aniołów.
  2. formę rosnącej duszy, która odpowiada niższemu światu.
  3. formę myślącej duszy, która odpowiada wyższemu światu.

313) I wiedz, że niższy świat istnieje dzięki powietrzu. I zobaczymy dalej, że ciało istnieje dzięki duszy, a dusza istnieje dzięki powietrzu, a powietrze – istnieje dzięki Stwórcy. Stwórca stworzył człowieka, i stworzył go według obrazu i podobieństwa.

314) I On stworzył go z czterech osnów, oddzielonych od siebie – ognia, powietrza, wody i ziemi, jak powiedziano: „Ziemia była pusta i chaotyczna, i ciemność nad otchłanią, i duch Wszechmogącego (Elokim)”. Są to cztery wspomniane istoty. Ogień nazywany jest „tohu (pustka)”, i on jest pierwszą osnową. A „chaos i ciemność” – jest to woda i ziemia. „Ciemność” – jest to ziemia, jak powiedziano: „I imię jego ukryje ciemność”, czyli warstwa ziemi. A „powietrze” – jest to same powietrze.

315) Jednak Stwórca stworzył człowieka, nazywanego niższym światem, zgodnie z wielkim wyższym światem i obdarzył go duszą, która porusza całym ciałem, i dlatego On wyróżnił go ze wszystkich stworzeń, znajdujących się z dołu razem z nim. I czym różni się człowiek od reszty stworzeń? Właśnie tą duszą, która nazywa się duszą mówiącą.

316) Czym jest dusza znajdująca się w człowieku, która nazywa się myślącą, i co sobą przedstawia jej źródło? Stwórca stworzył człowieka za pomocą Swojego imienia, i kiedy ten dorasta, i obserwuje to, co się odbywa w świecie, on sam zaczyna odczuwać tą duszę.

I wtedy on widzi, i spostrzega cuda Stwórcy, i odnawianie świateł, i świecenie wielkich świateł wieczorem i z poranka, że cały świat zależy od Jego potęgi – on stara się sam badać i poznawać świętą, i czystą wiedzę, i wtedy właśnie pojawia się u niego myśląca dusza, dlatego że uczy się on poznawać za pomocą mądrości.

317) Wmiejscu duszy znajduje się serce, i ono porusza całym ciałem. Sama ona znajduje się w centrum ciała, i świeci całemu ciału, jak słońce znajdujące się pośród niebios. Ciało istnieje – dzięki duszy, a dusza – dzięki powietrzu, a powietrze – dzięki Stwórcy. Stwórca niesie wszystkie te światy, dzięki swojej sile, jak powiedziano: „Ja stworzyłem, i Ja nosić będę, i cierpieć będę”.

318) Rabbi Jehuda mówi: „Dlaczego Stwórca wspomniał o stworzeniu nieba i ziemi na początku – przecież tron wielkości i anioły były stworzone na początku? Lecz to było niezbędne, żeby człowiek nie myślał o rzeczach, które nie są dostępne dla jego wzroku, i o tym, czego on nie otworzył wcześniej”.

319) Potrzebne to dlatego, żeby pokazać człowiekowi, że on posiada mądrość, i nie jest godny tego, żeby otworzyć jemu tajemnice Tory. Przecież tajemnice Tory otwierane wyłącznie człowiekowi mądremu, czytającemu, uczącemu się. I nauka jego utrzymuje siłę życia dzięki niemu, i on odczuwa lęk przed wyższym, i jest świadom wszystkiego. A człowiekowi, który się w tym nie znajduje, i pyta o tajemnice wyższe, i ukrycia, powiedz jemu: „O co ty pytasz? Podnieś do góry oczy swoje i popatrz, że na początku stworzył Wszechmogący niebo i ziemię”, i niech będzie ci wiadomo, że więcej niż to, Tora nie jest otwarta”.

320) I jest we wszystkim wiele tajemnic, znaków i wyjaśnień, jak powiedziano: „Włosy jego zakręcone”, czyli w każdym zwoju jest wiele. Rabbi Johanan ben Zakaj tak wyjaśnił następujący cytat: „A imię żony jego – Metawel, córka Matreda, córka Mej Zaaw” – jest trzysta głównych praw, i On nie chciał otwierać ich, lecz tylko tym, kto uczestniczy razem z Nim w stworzeniu świata.

321) Powiedziano o Szlomo: „I wypowiedział on trzy tysiące przypowieści i pieśni, i jego było pięć i tysiąc”. We wszystkim on otwierał tysiąc pięć rodzajów wiedzy. I jeżeli Szlomo, który był niewolnikiem Stwórcy, mógł w stosunku do wszystkiego wypowiedzieć trzy tysiące przypowieści, i otworzyć tysiąc pięć znaczeń, to co już mówić o Stwórcy?! Przecież on otwiera całą głębię tajemnicy, i On daruje mądrość (hochma) i rozum (bina), jak powiedziano: „Ponieważ Stwórca daje mądrość; i z ust Jego – wiedza i zrozumienie”.

322) „Jak wielkie czyny Twoje, Stwórco, bardzo głębokie pomysły Twoje”. „Jak wielkie czyny Twoje, Stwórco” – mówi się o działaniu początku stworzenia, które i są czynami Stwórcy. „Bardzo głębokie pomysły Twoje” – mówi się o tajemnicach Tory.

323) „I Stwórca dał mądrość Szlomo, jak i obiecał jemu” – pokazuje, że on dotrzymuje praw Tory, jednak głębi jej nie poznał. I kiedy prosił o zrozumienie jej, powiedział: „Myślałem, że osiągnę mądrość, lecz ona daleka ode mnie”.


[1] Patrz Zohar, Bereszit, cz.1, p.317.