243) Powiedział rabbi Szymon: Jak tylko powstał u Niego zamysł stworzyć światy, natychmiast były stworzone wyższe i niższe, i wszystko, co jest w nich, jak powiedziano: „Ja wezwę do nich (elejem), i pojawią się przede mną”[1]. Czytaj nie „do nich (elejem)”, a „Wszechmogący (Elokim)”. I to oznacza, że za pomocą hej On stworzył ich (be-hej-braam), czyli za pomocą Malchut, nazywaną Elokim. I z jej pomocą „pojawią się przed nim razem”. Jak powiedziano: „podobny do ciebie pośród silnych (elim) Stwórco?!” – czyli będzie mógł stworzyć niebo i ziemię. Lecz wszystko było stworzone poprzez Wszechmogącego (Elokim), a nie poprzez silnych (elim), i w słowie „silni (elim)” brakuje litery hej od imienia Elokim. To oznacza, że za pomocą hej on stworzył ich (be-hej-braam). Dlatego że ta hej podobna do spiżarni, napełnionej wszystkim niezbędnym w domu. Przecież wiedzą wtedy, że jest tam wszystko – wszystko, co jest niezbędne.

244) Powiedział rabbi Jehuda. Za pomocą trzech stworzył Stwórca świat swój – za pomocą tego, kto przekazuje, księgi i opowieści. I im odpowiadają mądrość, rozum i wiedza. Ten, kto opowiada, posiada mądrość. Księga napełniona rozumem. A wiedzą napełnione opowieści, które przychodzą z księgi. Mądrością, jak powiedziano: „Stwórca mądrością stworzył ziemię”. Rozumem, jak powiedziano: „Stwierdził niebo rozumem”. Wiedzą, jak powiedziano: „Wiedzą Jego rozeszły się otchłanie”[2].

Jedną tylko mądrością (Hochma) były stworzone w całości wszystkie światy, jak powiedziano: „Na początku (be-reszit) stworzył (bara) Wszechmogący”. Początek (reszit) – jest to Hochma. I to podobnie do tego, jak mówi: „Za pomocą hej Ja stworzyłem ich (be-hej-braam)” – czyli Malchut, dlatego że wszystkie trzy, Hochma-Bina-Daat, włączone w nią.


[1] Prorocy, Izajasz, 48:13.
[2] Pisma, Przysłowia, 3:19-20.