139) „I powiedział Wszechmogący: „I wyhoduje ziemia zieleń”[1] – oznacza połączenie wyższych wód z niższymi wodami, żeby dać plony. Wyższe wody płodzą się i rozmnażają, i dają plony, a niższe wody zwracają się do wyższych, żeby otrzymać od nich te plony, podobnie do tego, jak nekewa zwraca się do zahar. Gdyż właściwości wyższych wód mają odniesienie do męskiego (zaharim), a właściwości niższych wód – do żeńskiego (nekewot).

Wyjaśnienie. Trzy sfiry HaGa’T (Hesed-Gwura-Tiferet), umieszczone powyżej haze, mają odniesienie do wyższych wód, do męskich właściwości (zaharim), skąd przekazywane są wszystkie światła. Jednak miejsce otwarcia świecenia Hochmy w hasadim znajduje się nie w nich, a w trzech sfirot NeH’I (Necach-Hod-Jesod), umieszczonych od haze i niżej, które nazywane są niższe wody, ponieważ one znajdują się poniżej parsy, umieszczonej w miejscu haze. I one są żeńską właściwością (nekewot), i wszystko, co jest w nich, one otrzymują od męskiej właściwości (zaharim), nazywanej wyższymi wodami – czyli od HaGa’T, umieszczonych powyżej haze.

I jest jeszcze jedna przyczyna, dlaczego wyższe wody, HaGa’T, nazywane są „zaharim”. Dlatego że ich światło przekazywane jest z góry w dół, gdyż one są właściwością Ga’R[2] ciała (guf). A niższe wody, NeH’I, nazywane są nekewot, gdyż one są właściwości Wa’K ciała (guf), i światło ich przekazywane jest z dołu do góry. I to świecenie z dołu do góry nazywa się światłem nekewa.

I ponieważ świecenie Hochmy otwiera się tylko z dołu do góry, ono nie może otwierać się w miejscu HaGa’T, gdzie rozprzestrzenia się światło zahar z góry w dół, lecz tylko w miejscu NeH’I, świecących z dołu do góry.

Dlatego powiedziane: „I wyhoduje ziemia zieleń” – oznacza połączenie niższych wód z wyższymi wodami, żeby „wyhodować plony”. Innymi słowy, wypowiedź „i wyhoduje ziemia zieleń” powstaje na skutek połączenia wyższych wód z niższymi wodami, czyli właściwość HaGa’T przekazała te plony właściwości NeH’I, przecież ponieważ zawarte jest w tych plonach świecenie Hochma, one nie mogą otworzyć się w miejscu HaGa’T, lecz HaGa’T przekazuje je w NeH’I i one otwierają się w miejscu NeH’I.

140) Wszystko co z góry, również – z dołu. W takim wypadku, czym jest w tym cytacie imię Elokim? Proste imię Elokim – to Wszechmogący (Elokim), dający życie z góry, czyli Bina, a z dołu – to już jest porodzenie, jak powiedziano: „To porodzenie nieba i ziemi przy stworzeniu ich (be-ibaram)”[3], co oznacza: „za pomocą „hej” stworzył ich (be-hej baram)”. Dlatego że wszystkie porodzenia wychodzą z tej „hej”, która znajduje się z dołu. A właściwości tej, która znajduje się powyżej haze, HaGa’T, nazywane są praojcowie wszystkiego, i właśnie ona dokonuje tej pracy. I dlatego ziemia daje płody, dlatego że ona została zapłodniona poprzez praojców, znajdujących się powyżej haze, podobnie jak nekewa przez zahar.

Wyjaśnienie. Światło prawej strony – to wyższe wody, światło niższej strony – to niższe wody. „Wszystko co z góry, również – z dołu”, dlatego że są wyższe wody i niższe, będące prawą i lewą stroną powyżej haze, a są wyższe i niższe wody, będące prawą i lewą stroną poniżej haze. I to przeciwne temu, co było powiedziane wcześniej, że powyżej haze – wyższe wody, a poniżej haze – niższe wody.

I wiadomo, że trzy sfirot nazywają się Elokim: Bina, Gwura de-Z’A i Malchut. I jeżeli ziwug wyższych i niższych wód odbywa się również w prawej i lewej stronie poniżej haze, to czym jest imię Elokim w cytacie: „I powiedział Wszechmogący (Elokim): „I wyhoduje ziemia zieleń” – Biną czy Malchut?

„Proste imię Elokim – to Wszechmogący (Elokim), dający życie z góry, czyli Bina”, nazywana Elokim – jest to porodzenie, i do niej odnosi się wyjście porodzenia nieba i ziemi, a nie działania. „Jak powiedziano: „To porodzenie nieba i ziemi przy stworzeniu ich (be-ibaram)”, co oznacza „za pomocą hej stworzył ich (be-hej baram)” – czyli Malchut uczyniła porodzenie nieba i ziemi, a właściwość Biny, która znajduje się z góry i nazywa się Elokim, jest praojcem wszystkiego. Innymi słowy, Bina świeci w HaGa’T, nazywanych praojcami.

Bina dokonuje działania, i o niej powiedziano: „I wyhoduje ziemia zieleń”. I dlatego ziemia, Malchut, miejsce której znajduje się w NeH’I Z’A, czyni porodzenie, dlatego że ona zostaje zapłodniona poprzez praojców, znajdujących się powyżej haze, jak nukwa poprzez zahar. I o niej powiedziano: „I wyhoduje ziemia zieleń”, dlatego że ona otrzymała tą zieleń od Biny, która świeci praojcom, HaGa’T, i została od nich zapłodniona, a następnie wydobyła je na zewnątrz.

141) Wszystkie siły działania początku stworzenia były w ziemi, w Malchut. I ona nie zabrała tych sił, czyli nie uczyniła porodzenia swojego, do szóstego dnia, jak powiedziano: „I wyhoduje ziemia istoty żywe”[4]. Lecz przecież powiedziano o trzecim dniu: „I wyhoduje ziemia zieleń”? W trzecim dniu ona dokonała naprawienia sił, żeby uspokoić się za pomocą nich, ukończyć je w pełnej mierze, i wszystko to jeszcze było ukryte w niej do tego czasu, kiedy ona powinna była wydobyć je, w szóstym dniu. Ponieważ na początku powiedziano: „A ziemia była pusta i chaotyczna”[5] – czyli ona była pusta. A następnie w trzecim dniu, będącym właściwością Tiferet, czyli środkowej linii, została naprawiona i uspokoiła się ziemia, Malchut, za pomocą środkowej linii, i otrzymała nasienie, i zieleń, i trawę, i drzewa, w odpowiedniej postaci, które są porodzeniem działania początku stworzenia. I ona wydobyła je następnie w szóstym dniu, będącym Jesod, i u świateł, które były stworzone w czwartym dniu, światło również zaczęło działać w nich nie w czwartym dniu, a w odpowiednim czasie.


[1] Tora, Bereszit, 1:11.
[2] Ga’R – skrót od gimel riszonot (dosł. trzy pierwsze).
[3] Tora, Bereszit, 2:4.
[4] Tora, Bereszit, 1:24.
[5] Tora, Bereszit, 1:2.