137) „I powiedział Wszechmogący: „I zbiorą się wody pod niebiosami w jedno miejsce”[1] – to niższa strona, lewa strona, jedna strona w „alef”, niższa „jud” w niej. Ta strona nazywa się ciemnością, i to oznacza „pod niebiosami” – czyli pod środkową linią w „alef”, pod właściwością Tiferet, nazywaną niebiosami. Ponieważ z tej strony, od strony środkowej linii, były oddzielone niższe wody, będące lewą stroną, od innej strony wód, znajdujących się z góry, od prawej strony, i one wychodzą w rozprzestrzenieniu ukrycia, dlatego że środkowa linia zmniejszyła i ukryła światło Ga’R w lewej linii.

138) W jakim miejscu ukryło się światło, które było ukryte? We właściwości „waw”, w środkowej linii, która zmniejszyła Ga’R Hochmy lewej. I kiedy ono było ukryte, to ukryło się wszystko, czyli światło wszystkich tych, którzy pochodzili do lewej strony, było ukryte. Jak powiedziano: „I zabrał od grzeszników światło ich”[2]. A druga strona ukryła się razem z nimi, kiedy było zabrane światło od nich.

Dlatego powiedziano: „Pod niebiosami w jedno miejsce” – i to miejsce nazywa się prawą stroną, która pozostała na początku jedna, bez drugiej strony, w tym czasie, kiedy było ukryte światło lewej strony. I z prawej strony, kiedy były oddzielone wody lewej i zebrały się w prawej, wtedy pojawiła się sucha powierzchnia w lewej stronie. Innymi słowy, objawiło się wtedy również i światło lewej strony, jednak objawiło się we właściwości sucha powierzchnia, z powodu sądów w niej (w lewej stronie).

Jak powiedziano: „I pojawiła się sucha powierzchnia” – czyli pojawiło i otworzyło się światło, będące właściwością „sucha powierzchnia” z powodu wielu sądów. I o tym powiedziano: „(Piękna) góra Synaj po północnej stronie – miasto Króla wielkiego”[3] – dlatego że z tej strony pojawiła się Hochma i otworzyła się. Ponieważ w tym cytacie północna strona jest lewą stroną, która nazywa się „miasto Króla wielkiego”, gdyż z lewej strony objawiała się i otworzyła się Hochma, o której powiedziano: „I pojawi się sucha powierzchnia”. „Wielki Król” wskazuje na świecenie Hochmy, które nazywa się wielkim i wywyższonym. Po tym, jak były ukryte te dwie strony, prawa i lewa, czyli po tym jak włączyły się w środkową linię, wszystko ponownie stało się właściwością waw, czyli pod władzą hasadim, i wszystko ukryło się w nim i stało się jednym światłem.


[1] Tora, Bereszit, 1:9.
[2] Pisma, Hiob, 38:15.
[3] Pisma, Psalmy, 48:3.