65) Początek w lewej stronie litery waw imienia AWA’Ja, czyli Gwurze de-Z’A, jest to ciemność, która znajduje się w lewej linii Biny, która schodzi w dół z tej ciemności, dopóki nie zostaje z niej piekło, które lśni tą samą ciemnością mocnego ognia, czerwonego i czarnego. A tu świecą się iskry silnego ognia, które rozprzestrzeniają się i schodzą w dół. I wszystkie one wychodzą od tej ciemności, czyli lewej strony, w lewą stronę, która znajduje się z dołu.

Wyjaśnienie. Kiedy wychodzi lewa linia w binie, czyli w parcufie ISZSu’T, która jest hochmą bez hasadim, powstaje ciemność, w której nie świeci żadne światło, gdyż Hochma w niej nie może świecić bez hasadim. I od tej ciemności wychodzą sądy i klipot w dół, i powstaje z nich piekło, żeby sądzić grzeszników.

I piekło lśni z tej ciemności silnym ogniem: czerwonym ogniem i czarnym ogniem. Sądy Biny nazywane są czerwonym ogniem, a sądy Malchut, wymieszane z sądami Biny, nazywane są czarnym ogniem. I tu, w lewej linii ISZSu’T, świecą się iskry silnego ognia, czyli sądy, schodzące w dół, żeby sądzić nimi ludzi. I wszystkie te iskry i sądy schodzą z tej ciemności, lewej linii ISZSu’T, w lewą stronę z dołu, czyli do tych, którzy przylepili się do lewej linii.

66) Oprócz tego czasu, kiedy wschodzi świeca, czyli Bina, będąca parcufem ISZSu’T, zgodnie z miarą masachu. Kiedy Bina przyciąga wyższe światła, aby czynić ziwug na masach de-hirik, kiedy Z’A wznosi się do niej w Ma’N, i na skutek tego ziwuga de-akaa wychodzi poziom hasadim pierwszego stadium, łączący dwie linie jedna z drugą. I ten ziwug de-akaa, który czyni Bina, nazywa się miarą masachu. Dlatego że masach mierzy wielkość poziomu, i on świeci w prawej stronie, czyli na poziomie hasadim, która wychodzi na ten masach, świeci i daje siły prawej stronie, właściwości Hesed.

I światło tego poziomu hasadim rozjaśnia ciemność lewej linii, i światło tego poziomu hasadim podnosi się do tego ognia, do sądów w lewej linii, i zbliżają się do ognia lewej linii i do prawej linii. Czyli poziom hasadim zbliża się do lewej linii i łączy ją z prawą, i świecą obie. I wtedy lewa linia świeci hochmą, która jest w niej, ponieważ po tym jak Hochma lewej linii połączyła się z hasadim prawej, ona dopełnia się i może świecić.

67) I wtedy ze świecy, Biny, czyli z parcufa ISZSu’T, rozprzestrzenia się i świeci inny świecący ruach. I on rozprzestrzenia się, żeby stać się budową (merkawa) dla lewej strony Biny, i rozprzestrzenia się w trzech właściwościach, trzech liniach, z północnej strony. I ten ruach (wiatr) nie wznosi się podobnie do kadzidła, i nie wznosi okadzenia, dlatego że lewa linia Biny opiera się na ruach, który dzieli się na te trzy właściwości.

Wyjaśnienie. Po tym jak Bina naprawiła lewą linię w niej za pomocą poziomu hasadim, która wyszła na masach Z’A, który nazywa się ruach, staje się również i Z’A godny tego świecenia lewej linii. Ponieważ całego światła, które niższy wywołuje w wyższym, staje się godny również i niższy.

Wtedy Z’A, nazywany ruach, rozprzestrzenia się w świecącym świeceniu lewej linii i wychodzi ze świecy, czyli Biny. Z’A rozprzestrzenia się w swojej lewej linii, żeby stać się budową (merkawa) dla lewej linii Biny. Lecz istota lewej linii Biny nie rozprzestrzenia się w nim, a tylko jej świecenie, żeby stać się budową dla niego. I on rozprzestrzenia się w trzech właściwościach, w trzech liniach, z północnej strony, będącej lewą linią, tą samą drogą, jak to zostało wyjaśnione w prawej linii[1].

I chociaż lewa linia Z’A przyciąga Hochmę od lewej linii Biny, jednak ta Hochma nie otwiera się w lewej linii Z’A, lecz on przekazuje tą Hochmę Malchut, i w Malchut otwiera się Hochma. I jest to świecenie Hochmy nazywane błogie wonności i błogie zapachy.

I ten wiatr (ruach), lewa linia Z’A, nie wznosi się z błogimi wonnościami i błogimi zapachami, czyli świeceniem Hochma, dlatego że lewa linia Biny opiera się na tym ruach i świeci jemu, i on jest lewą linią Z’A, i dlatego świecenie jego jest silniejsze. I jeżeli on by sam świecił hochmą, to ona schodziłaby z właściwością Ga’R Hochmy, z której wychodzą wszystkie sądy. I dlatego on świeci Malchut, gdyż ona świeci tylko z dołu do góry, we właściwości Wa’K. A jedność lewej i prawej linii zostaje ustawiona tylko wtedy, kiedy lewa linia świeci z dołu do góry[2].

68) Trzy linie, które znajdują się w lewej linii Z’A, są to trzy właściwości świecące w trzech stronach, prawej-lewej-środkowej, które mają odniesienie do ognia lewej linii. I one są ogniem we właściwości ciemności, ogniem czerwonego światła i ogniem czarnego światła. I te trzy właściwości oddzielają się od tego ruach, lewej linii Z’A, wychodząc ze świecy, Biny, i każda z nich jest oparciem dla dwóch stron. W ten sposób jest dziewięć właściwości[3].

69) Jedna właściwość zaczęła emanować świecenie, prawa indywidulana linia w lewej stronie, i w niej nabiera siły ogień, we właściwości ciemności, będący w lewej stronie, czyli w prawej linii lewej strony. Inna właściwość początek emanacji świecenia, lewa indywidulana linia w lewej stronie, i w niej nabiera siły ogień, we właściwości czerwonego koloru, znajdujący się w lewej stronie. Trzecia właściwość początek emanacji świecenia, środkowa indywidualna linia w lewej stronie, i w niej nabiera siły ogień, we właściwości czarnego koloru, znajdujący się w lewej stronie.

70) Te trzy właściwości są jedną budową dla lewej strony Biny, które mają odniesienie do litery waw. Wszystkie one mają odniesienie do lewej strony litery waw, i jest budową dla lewej strony Biny, która nazywa się Stwórca w lewej stronie.

Lewa linia Z’A w łączności swojej nazywa się imieniem Elokim, odnoszącego się do niewycieralnych imion. I te dwie linie, prawa i środkowa, które włączone w niego, mają następujące nazwy: prawa w lewej nazywa się „potężny”, środkowa w lewej nazywa się „silny”, a wszystko w całej łączności nazywa się „wspaniały”, dlatego że lewa linia Z’A nazywa się Wszechmogący (Elokim).

I my już uczyliśmy, że Bina nazywa się Elokim, i również Malchut nazywa się Elokim, i lewa storna Z’A, Gwura, również nazywa się Elokim.

71) Trzy właściwości w lewej stronie zaczynają emanować świecenie i świecą z dołu. I każda z tych trzech właściwości podzielona jest na dwie inne, w każdej z tych stron, dopóki one nie stają się połączonymi po trzy w każdej stronie, i wszystkich ich dziewięć, jak i w prawej stronie. I lewa wspólna linia Z’A, opierająca się na nich, dopełnia ich do dziesięciu.

72) Z jednej właściwości, włączonej w ogień właściwości ciemności, czyli w prawej linii lewej strony, wychodzą dwie linie. Jedna, środkowa linia, nazywa się sędzią (szofet), i jeszcze jedna – lewa linia, która nazywa się obrońca (dajan), jak powiedziano: „Wszechmogący (Elokim) – sędzia”[4], i powiedziano: „Ojciec dla sierot i obrońca (dajan) dla wdowy, Wszechmogący”[5].

73) Dwie linie, wychodzące z jednej właściwości, składające się z czerwonego ognia, czyli indywidualna lewa linia z lewej strony: jedna – prawa, nazywająca się „potężną siłą”[6], a druga – środkowa, nazywająca się „wojownik”[7].

Dwie linie, wychodzące z jeszcze jednej właściwości, która włączona i otrzymuje siłę we właściwości czarnego ognia, czyli indywidualna środkowa linia w lewej stronie: jedna – lewa, nazywająca się „pamiętający winę”[8], a druga – prawa, nazywająca się „czyniący zemstę”[9].

74) Stąd one rozprzestrzeniają się w dół, w wielkiej ilości gwurot, które nie mają liczby. I wszystkie one, wszystkie dziewięć linii, znajduje się w lewej stronie. I we wszystkich nich Stwórca nazywa się według imienia, i wszystkie one są budową, znajdującą się z dołu, pod każdą stroną. I wszystkie one mają odniesienie do litery waw – do lewej linii Z’A, nazywanego waw.

75/1) Dlatego że wszystkie cztery litery świętego imienia oparte na budowie świętości, podtrzymującej je, i to już było wyjaśnione, i również – na co one opierają się. I wszystkie one zapisane – o każdej to, co jej należy.

I te budowy są nazwami tego świętego imienia, na co one opierają się. Wyjaśnienie. Prawa strona z dziewięcioma liniami, będącymi dziewięcioma budowami prawej strony, nazywa się imieniem El. A dziewięć jej budowli otrzymują swoje nazwy. I w ten sam sposób – lewa strona Z’A, która nazywa się Elokim. I dziewięć budowli, dziewięć indywidualnych linii, otrzymują swoje nazwy. 75/2) Dlatego ten, kto ma zamiar ustawić jedność świętego imienia, powinien znać każdą z tych indywidualnych nazw, na czym one są oparte, i jakie imię panuje nad nimi, i z jakiej strony znajdują się te budowy. I wszystkie one mają odniesienie do świętego imienia, do tych czterech liter, z których składa się imię Stwórcy. Szczęśliwi sprawiedliwi, idący prostą drogą. Szczęśliwi oni w tym świecie i szczęśliwi oni w świecie przyszłym, gdyż kochani są przez Stwórcę.


[1] Patrz p.59.
[2] Patrz „Wprowadzenie w Sulam”, p.47.
[3] Patrz p.62.
[4] Pisma, Psalmy, 75:8.
[5] Pisma, Psalmy, 68:6.
[6] Pisma, Hiob, 36:5.
[7] Tora, Szemot, 15:3.
[8] Tora, Szemot, 37:4.
[9] Prorocy, Izajasz, 66:6.