53) Litera waw imienia AWA’Ja – jest to najwyższa święta budowa, przebywająca w doskonałym istnieniu. Ta waw podzielona jest na dwie litery, czyli dwie litery waw, i ona przy wypowiedzi jest słyszalna jako „w-a-w”. Pierwsza waw wskazuje na Tiferet, druga waw wskazuje na Jesod. I wszystko, co jest w Tiferet, jest w Jesod. I jest to dwanaście wyższych tajemnic, gdyż są w niej trzy linie i Malchut, otrzymująca je. I one składają się jedna z drugiej. I w każdej czterech są to trzy linie, i jest to – dwanaście połączeń imienia AWA’Ja, znajdującego się w Z’A, nazywanym literą waw imienia AWA’Ja.

54) Wyższa waw, pierwsza z dwóch liter waw, wskazująca na Tiferet, znajduje się w pięciu wyższych oparciach, na których opiera się pierwsza „hej”, Bina. Ta waw, chociaż zawiera sześć, tak jak Tiferet zawiera sześć HaGa’T NeH’I, ona jest pięcioma.

Wyjaśnienie. Dlatego że pięć sfirot, od haze ogólnego parcufa ISZSu’T i niżej, będącego literą „hej” imienia AWA’Ja, nazywane są pięcioma oparciami, gdyż miejsce otwarcia Hochmy znajduje się od haze i niżej, i Hochma podtrzymuje ten parcuf. I te pięć oparć od haze ISZSu’T i niżej obłaczają się i świecą w mochin Z’A. Wyższa waw znajduje się w pięciu wyższych oparciach, na których stoi pierwsza „hej”, Bina, gdyż TaNH’I parcufa ISZSu’T świecą Z’A, i od nich wychodzi pięć sfirot HaGa’T Necach Hod de-Z’A. Ta waw, chociaż i zawiera sześć, tak jak Z’A, nazywany „w-a-w”, włącza sześć sfirot HaGa’T NeH’I, razem z tym ona jest pięcioma, czyli tylko pięć sfirot HaGa’T Necach Hod, wychodzących od TaNH’I parcufa ISZSu’T. Ponieważ szósta sfira, Jesod, nie jest dodatkową do pięciu sfirot HaGa’T Necach i Hod, zawierając je. W ten sposób nie ma więcej niż pięć sfirot HaGa’T Necach Hod, dlatego że Jesod jest wyłącznie włączającym te pięć sfirot. I wychodzi, że w tych sześciu sfirot HaGa’T NeH’I jest pięć i nie więcej.