245) Wyjścia z Ogrodu edeńskiego otworzyły się, wrota chronione, wchodzący nie wychodzi, wychodzący nie wchodzi. Przed wejściem stoją straże. Potężni zarządcy wznoszą się w niego. Jeden słup znajduje się pośród ogrodu, jest to słup wbity w ziemię ogrodu i trzy kolory w nim – kolor ciemności, biały kolor, zielony kolor[1]. Po nim wznoszą się od jednego pałacu do drugiego, po nim opuszczają się. Wszyscy mocno pragną wejść w ogród, lecz nie każdy ma prawo wejść.

246) Ogród edeński był przed stworzeniem świata, nad nim przebywa jedna władza, która ukryta w tysiącu światów – czyli władza świecenia Hochmy or jaszar, która nazywa się tysiąc światów i ukryta. Dla nich były wyrzeźbione wszystkie pieczęcie świata, dlatego że wszystkie skrócenia i sądy wyszły tylko pod oddziaływaniem światła Hochma. I skrócenia nazywane rozcięciem i pieczęcią. Szczęśliwy zamieszkujący w Ogrodzie edeńskim.

247) Za nim znajdują się dwaj bracia, którzy powiązani jeden z drugim. I jest to Drzewo życia i Drzewo poznania. Jeden z nich, Drzewo życia, przyjmuje gości i pokazuje im życie. Ten, kto jest za jego stołem, żyje wiecznie. A drugi, Drzewo poznania, przyjmuje gości i nie przyjmuje, i pokazuje im życie i nie pokazuje. Dobro i zło – oba znajdują się w nim. Ten, kto siedzi za jego stołem, pada martwy. Nie ma dla niego ratunku, i nie ma kto pomóc jemu.

Za Drzewem życia i Drzewem poznania znajdują się zakochani, bardzo radośni, i oni witają się, kiedy zbliżają się do nich, i wszyscy ich wychwalają. I to – wszystkie drzewa ogrodu.

248) Jeden ślepiec szedł, zbliżając się do nich, czyli Adam Riszon, żeby poprosić ich o los. I zbliżył się do tych samych wzorców życia i obrazu śmierci, czyli do Drzewa poznania dobra i zła, i chwycił za nie, trzymając się za jego słup. Przyjaciel jego, król Szlomo, mówił o nim: „I przyłóż nóż do gardła swego, jeżeli ty posiadasz duszę”[2]. Adam Riszon nie słyszał i nie przyjmował niczego, dopóki nie padł, pozbawiając się życia.

249) Po nich wyszło jedno podsłodzenie, jak powiedziano: „I potok wychodzi z Edenu, żeby nawilżać ogród”, i podzielił się na cztery, jak powiedziano: „A stąd podzielił się on na cztery rzeki”[3]. I z każdego z nich wychodzi Hochma, otrzymywana od tego wielkiego, co w ogrodzie, czyli od potoku w ogrodzie, i od wszystkich tych zakochanych i radosnych, czyli od drzew ogrodu, i od dwóch braci, którzy powiązani jeden z drugim, czyli od Drzewa życia i od Drzewa poznania. Dlatego że wszyscy oni napełniani są hochmą.

250) Po nich dwa cherubiny, małe dzieci, anioły-służący i ostrze obracającego się miecza, i w rękach u nich ogień, i chronią oni drogi i ścieżki, żeby nikt nie wszedł i nikt nie wyszedł, oprócz tego, kto nie pił, nie jadł – czyli nie zasmakował od Drzewa poznania i nie pił odurzającego wina. Powiedziano o tym: „I umieścił na wschód od Edeńskiego ogrodu cherubinów z ostrzem obracającego się miecza, żeby chronić drogę do Drzewa życia”[4]. „I umieścił na wschód” – czyli oni byli stworzeni jeszcze do stworzenia tego świata. Od tego czasu i dalej otrzymały swoje ukończenie wszystkie strony świata.

251) Drugi rząd ma odniesienie do lewej strony, czyli do otchłani – do strony pozostałych przy życiu, czyli grzeszników, upadłych w nią. To miejsce, w którym popielący ogień nie ucicha, ani w dzień, ani w nocy, i umieszczają tam tych, kto, posiadając wywyższonego ducha, obraca się do lewej strony, czyli pragnący karmić się od lewej linii, nie zawierającej prawej. I oni są osądzeni „na wyrok i na wyroki”[5]. Ta prawa i lewa strona, które wyjaśnione tu, były do stworzenia świata. A następnie zostały stworzone kąty świata – cztery strony świata.


[1] Patrz Zohar, Bereszit, cz.2, p.27.
[2] Pisma, Przysłowia, 23:2.
[3] Tora, Bereszit, 2:10.
[4] Tora, Bereszit, 3:24.
[5] Pisma, Daniel, 7:25.