289) „Stwórca stworzył mnie na początku drogi Swojej, przed stworzeniami swoimi, na początku”. Ten cytat jest powtórzeniem całej drogi Tory, która była początkiem drogi Tory, czyli Tora była stworzona dwa tysiące lat przed stworzeniem świata.

290) Siedem rzeczy było stworzonych do stworzenia świata: Tora, Ogród edeński, otchłań (piekło), tron wielkości, świątynia, imię Masziacha, powrót. I to jest to, co „na początku stworzył Stwórca”, czyli za pomocą tego początku, Tory, „stworzył Stwórca niebo i ziemię”. Na ile wielka różnica istnieje pomiędzy Torą a światem, jeżeli świat był stwarzany przez sześć dni, a Tora – przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy!