229) Poprzez dziesięć wypowiedzi był stworzony świat. Ponieważ w działaniu początku stworzenia dziesięć razy wspomniane słowa: „I powiedział Wszechmogący”[1], i „na początku stworzył (bereszit bara)”[2] również uważa się za wypowiedź, w ten sposób jest dziesięć wypowiedzi. Lecz jest stwierdzenie, że przez jedną wypowiedź był stworzony świat, ponieważ powiedziano: „Słowem Stwórcy stworzone niebiosa”[3]. I jest stwierdzenie, że cytat „ponieważ On powiedział – i stało się, On rozkazał – i zostało objawione”[4] jest jedną wypowiedzią.

230) I są stwierdzający, że ani jedno, ani drugie – ani dziesięcioma wypowiedziami, ani jedną wypowiedzią, a jedną literą był stworzony świat, i jest to litera hej, bez wypowiedzi. I o tym mówi się w Zohar w imieniu rabbiego Elazara.

I teraz Zohar pokazuje słowa rabbiego Elazara dosłownie. I mówi on, że „jedną literę wziął Stwórca od imienia Swojego” – czyli od imienia AWA’Ja, „i tą literą On stworzył świat, jak powiedziano: „Kto podobny do ciebie pośród silnych, Stwórco”[5], czyli kto zdolny stworzyć świat podobnie do Ciebie?” – jedną literą.

231) Stąd wynika, że literą hej imienia AWA’Ja był stworzony świat, właśnie jedną literą. I w takim wypadku, jak wyjaśnić cytat: „ponieważ On powiedział – i stało się, i rozkazał – i zostało ustawione”, i również cytat: „poprzez słowo Stwórcy stworzone niebiosa”, z czego wynika, że wypowiedzią był stworzony świat? Jednak dlatego, żeby objawić świat, on był stworzony literą hej, lecz tworzenie nie mogło otworzyć się, i powinien otworzyć się dosłownie każdy, czyli w stosunku do każdego powinny otworzyć się działania i siły, które odpowiadają jemu. I dlatego niezbędna była wypowiedź.

232) Cały świat w całości i wszystkie jego porodzenia były stworzone w jednym mgnięciu, w jednej godzinie były stworzone i w jednym dniu były stworzone. Jak powiedziano: „To porodzenia nieba i ziemi przy stworzeniu ich, w dzień stworzenia poprzez Stwórcę Wszechmogącego”[6] – właśnie w tym dniu i w tym czasie i w tym właśnie mgnięciu.

233) Zanim Stwórca stworzył świat, był On i imię Jego jednością. I nie było nic oprócz Niego. I On zamyślił stworzyć świat, lecz stworzył wcześniej tysiąc światów. Jak powiedziano: „Tysiąc twoje, Szlomo”[7] – jest to Hochma, która nazywa się tysiąc. A następnie On stworzył inne światy. I dlatego On stworzył na początku tysiąc światów, będących właściwością Hochma, z tym, żeby powiedzieć na początku, że wszystko w porównaniu z Nim tak jakby nie istnieje.

234) „Alef” – jest to pierwsza z liter, dlatego że na początku on stworzył tysiąc (elef) światów, które były przed wszystkimi innymi światami. Dlatego że alef wskazuje na tysiąc (elef). A następnie „dom (bajt)”, który wskazuje na stworzenie nieba i ziemi. I On był we właściwości hasadim, jak powiedziano: „Myślałem ja, świat miłością zbudowany”[8].

Na początku mówi się o tronie wielkości, o którym powiedziano: „Tysiąc tysięcy służy jemu”[9]. A po nim – reszta aniołów, i ziemia, będące budową (bajt) świata. A po nim – gimel, czyli Ogród edeński (Gan Eden), będący wynagrodzeniem dla sprawiedliwych. Następnie „dalet” i to – człowiek, stworzony z czterech stron świata.

235) Siły sądu otoczyły otchłań, i otchłań wznosiła się i opuszczała się. I jedna litera rozprzestrzeniała się w trzech postaciach jej świecenia nad otchłanią, otchłań uspokoiła się. Jak powiedziano: „I duch Wszechmogącego szybował nad wodami”[10].

Wyjaśnienie. Bina nazywa się morzem, i właściwość Malchut, która wzniosła się w Binę i stworzyła tam nowe ukończenie w miejscu Biny tej Biny, czyli w miejscu Biny morza, które nazywa się otchłanią. Kiedy Malchut ponownie wychodzi z właściwości „otchłań”, powstaje lewa linia w Binie, i wtedy powstaje poróżnienie pomiędzy prawą i lewą linią. I kiedy wzmacnia się lewa linia, „oni wznoszą się w niebo”, a przy wzmocnieniu prawej linii „opuszczają się w otchłań”.

W czasie, kiedy wychodzi lewa linia w Binie, siły sądu otaczają otchłań, jak powiedziano: „Oni wznoszą się w niebo, opuszczają się w otchłań”[11]. I otchłań wznosiła się i opuszczała się. Kiedy wzmacnia się lewa linia, oni wznoszą się w niebo, a przy wzmocnieniu się prawej linii opuszczają się w otchłań. I to jest do tej pory, dopóki „jedna litera rozprzestrzenia się w trzech postaciach jej świecenia nad otchłanią” – czyli Z’A, który wzniósł się w Binę i połączył prawą i lewą linię Biny jedną z drugą, i wyszły tam trzy linie nad otchłanią. „I otchłań uspokoiła się” – czyli wtedy uspokoiło się poróżnienie, które było nad tą otchłanią.

236) Powiedziano: „Widziały Ciebie wody, Wszechmogący, widziały ciebie wody – przeraziły się i również zadrżała otchłań”[12]. „Widziały Ciebie wody” – to wskazuje na Z’A, środkową linię, która zmniejszyła lewą linię, znajdującą się w wodach Biny, i połączyła ją z prawą. I wtedy „przeraziły się i również zadrżała otchłań”, i zaprzestając swoją wojnę ze sobą, one połączyły się i uspokoiły się.

237) Do stworzenia świata było tysiąc światów. I lśnienie wielkości Jego rozprzestrzeniało się i tworzyło światy i niszczyło je, czyli przy rozbiciu kelim dziesięciu sfirot świata Nekudim, dopóki nie wyniknęło u niego życzenie stworzyć świat naprawienia.

I natychmiast rozprzestrzeniły się dwie litery Jego, czyli Keter i Hochma, i On podtrzymał je, żeby nie zaprzestały. A dwie inne litery, czyli Bina i Z’A, ustawiły się z góry, w Ga’R Biny, i z dołu w Wa’K Biny, jedna wewnątrz drugiej. On stwierdził jedną, i ona stała się trzema. Stwierdził inną literę, i ona stała się dwoma, dopóki one nie sięgnęły dziesięciu.

Rozprzestrzeniło się te dziesięć i stały się trzydziestoma dwoma (lamed-bet) drogami Hochmy. I te rozprzestrzeniły się w wypowiedziach swoich jeszcze razy dziesięć, i stały się czterdziestoma dwoma (mem-bet). Od tej pory i dalej – ten, kto spostrzega, powinien spostrzegać z lękiem w sercu. Zamknie się i nie otworzy się jemu. I o tym powiedziano: „Ja – Stwórca, jest to imię Moje, i wielkości Mojej innemu nie oddam, i chwały Mojej – idolom”[13]. I powiedziano: „Nie czyńcie sobie statuetki, ani żadnego innego obrazu”[14].

Wyjaśnienie. Rozbicie kelim w dziesięciu sfirot świata Nekudim odbywa się z powodu otwarcia wewnętrznych Aw’I, będących właściwością Hochmy or jaszar, i dlatego podczas wyjścia Malchut z Biny i powrotu światła Ga’R natychmiast przyciągnęła się Hochma z góry w dół w BE’A, i te kelim rozbiły się i stały się martwe, dlatego że jeżeli cokolwiek wychodzi z jednego świata w inny, to uważa się dla niego jako śmierć.

I dlatego po rozbiciu kelim, kiedy Stworzyciel ustawił dziesięć sfirot świata Acilut, On ukrył wewnętrzne Aw’I, czyli ukrył Hochmę or jaszar, i zamknął ją w rosz A’A w ten sposób, żeby ona stąd w ogóle nie otwierała się dla niższych. I te Aw’I, które ustawiły się w Acilut, wyszły we właściwości Ga’R Biny, nazywanych „czyste powietrze (awira dachia)”, czyli we właściwości hasadim bez Hochmy.

I dlatego żeby Hochma mogła świecić światom, ustawiła się inna właściwość Hochmy zamiast niej, która nazywa się Hochma trzydziestu dwóch dróg – czyli nie Hochma or jaszar, a ta, która otwiera się w Binie, która ponownie staje się Hochmą. I ta Hochma wyszła dzięki wzniesieniu Ma’N Z’A w Binę.

Z’A – są to 22 litery Tory, które przy połączeniu jego z dziesięcioma sfirot Biny tworzą w gematrii 32 (lamed-bet). Dlatego że przy wzniesieniu Z’A i połączeniu jego z Biną, Bina wznosi się w rosz A’A i ponownie staje się Hochmą[15]. I cała Hochma otwiera się tylko od Hochmy 32 dróg. Jednak Hochma or jaszar zaprzestała w rosz A’A, i od niej w ogóle nic nie otwiera się aż do końca naprawienia.

I dlatego powiedziano: „Do stworzenia świata było tysiąc światów”. „Tysiąc (elef)” wskazuje na Hochmę, jak powiedziano w cytacie: „I nauczę Ja ciebie (aalefha) mądrości”[16]. I zanim były stworzone światy, było tysiąc światów, czyli Hochma or jaszar, która była otwarta w tych światach. I dlatego On budował światy i niszczył je, czyli mówi się o dziesięciu sfirot świata Nekudim, które wyszły i nie dopełniły się, zniknęły, rozbiły się. I stało się to z powodu Hochmy or jaszar, która była otwarta i przy wyjściu Malchut z Biny ona rozprzestrzeniła się i wyszła ze świata Acilut w światy BE’A.

Dopóki nie powstało u Niego życzenie stworzyć cztery światy ABE’A, nazywane światami naprawienia, które były ustawione w ten sposób, żeby nie powtarzać wypadku z rozbiciem kelim, i wtedy będą one mogły istnieć. I rozprzestrzeniły się dwie litery jego imienia, jud-hej, będące właściwością Ga’R świata naprawienia. I On podtrzymał je, czyli uczynił w nich naprawienie, żeby mogły one istnieć i nie zniknęły, jak podczas rozbicia kelim. I naprawienie polegało na tym, że On ukrył wewnętrzne Aw’I, które działały w świecie Nekudim, nazywanymi tysiąc światów, żeby one więcej nie świeciły.

I dlatego, żeby przedłużać świecenie Hochma w światy, zamiast Hochmy or jaszar przyciągnęły się dwie inne właściwości, Bina i Z’A, połączone z góry – w Ga’R Biny, czyli w wyższych Aw’I, i z dołu – w Za’T Biny, w ISZSu’T. Dlatego że Ma’N Z’A wznosi się w dwa miejsca – w Ga’R Biny i w Za’T Biny.

Na skutek wzniesienia Z’A w Za’T Biny, Bina ponownie staje się Hochmą, i również na skutek wzniesienia Z’A w Wa’K Biny, są ustawione w niej trzy linie, i jeden parcuf wchodzi w drugi, czyli Z’A w Binę.

A teraz zostaje wyjaśniona budowa sfirot, które wyszły na skutek połączenia Z’A z Biną, i mówi się: „On stwierdził jedną, i ona stała się jako trzy” – czyli za pomocą tego, że on stwierdził jedną, czyli wzniósł Z’A w Binę, wyszły trzy, czyli wyszły trzy linie w Binie, dlatego że Z’A połączył dwie linie, prawą i lewą linię Biny, i one stały się trzema liniami HaBa’D, gdzie dwie linie, prawa i lewa – jest to Hochma i Bina, a Z’A, środkowa w stosunku do nich linia – jest to Daat.

I ponieważ „trzy wychodzą dzięki jednemu, jeden znajduje się w trzech”[17] – czyli dlatego że Z’A wywołuje trzy linie w Binie, on sam również sięga dwóch linii, prawej i lewej, które znajdują się w Binie, w stosunku do których on sam jest środkową linią. I dlatego powiedziano: „Stwierdził inną literę” – Z’A, „i ona stała się dwoma” – czyli on sam sięga dwóch linii, znajdujących się w Binie, i również staje się trzema liniami, „dopóki one nie sięgnęły dziesięciu” – dopóki nie rozprzestrzeniły się w dziesięć sfirot Z’A.

Teraz zostaje wyjaśnione, co odbywa się na skutek dwóch wzniesień Z’A – w Aw’I i w ISZSu’T. I mówi się: „Rozprzestrzeniło się te dziesięć” – rozprzestrzeniło się te dziesięć sfirot Z’A na skutek wzniesienia Ma’N w ISZSu’T, „i stały się trzydziestoma dwoma drogami Hochmy” – czyli dzięki temu rozprzestrzenieniu na skutek wzniesienia Ma’N Z’A w ISZSu’T, schodzą 32 drogi Hochmy, dlatego że trzy linie, które on otrzymał z ISZSu’T, otwierają tą Hochmę poprzez 32 drogi.

I te dziesięć sfirot Z’A „rozprzestrzenia się w napisaniu swoich jeszcze dziesięciu” – czyli za pomocą wzniesienia Ma’N w Aw’I, one otrzymują jeszcze dziesięć sfirot wyższych Aw’I, w których nie otwiera się Hochma z tego powodu, że wewnętrzne Aw’I ukryte we właściwości Hochma stima A’A. „I stały się one czterdziestoma dwoma (mem-bet)” – dlatego że dziesięć, odnoszące się do Aw’I, razem z trzydziestoma dwoma, odnoszącymi się do ISZSu’T i Z’A, tworzą 42. I to wskazuje, że Hochma ukryta w dziesięciu sfirot Aw’I i nie otwiera się w ogóle.

Dlatego powiedziano: „Ten, kto spostrzega, powinien spostrzegać z lękiem w sercu”. „Spostrzeganie” oznacza widzenie, właściwość Hochma. I ten, kto spostrzega, przyciąga Hochmę, powinien spostrzegać tylko za pomocą 32 dróg Hochmy – drogą trzech linii. I Hochma otwiera się tylko w lewej linii, gdzie są obecne sądy, które stoją nad grzesznikami, żeby ci nie przyciągali Hochmy z góry w dół[18]. I dlatego powiedziano, że „powinien spostrzegać z lękiem w sercu” – czyli spostrzegać lewą linię, gdzie otwiera się ta Hochma trzydziestoma dwiema drogami, i tam serce odczuwa lęk z powodu tych sądów.

A w stosunku do Hochmy prostego światła, ukrytej w tych 42 (mem-bet), mówi się: „Zamknie się i nie otworzy się jemu” – dlatego że Hochma ukryta w mocha stima A’A, w obłóczeniu, które nie otwiera się nigdy. I o tym powiedziano: „Ja – Stwórca, to imię Moje, i wielkości Mojej innemu nie oddam, i chwały Mojej – idolom” – czyli ten, kto pragnie przyciągnąć Hochmę prostego światła, zajmuje się bałwochwalstwem.


[1] Tora, Bereszit, 1:3-29.
[2] Tora, Bereszit, 1:1.
[3] Pisma, Psalmy, 33:6.
[4] Pisma, Psalmy, 33:9.
[5] Tora, Szemot, 15:11.
[6] Tora, Bereszit, 2:4.
[7] Pisma, Pieśń na pieśniami, 8:12.
[8] Pisma, Psalmy, 89:3.
[9] Pisma, Daniel, 7:10.
[10] Tora, Bereszit, 1:2.
[11] Pisma, Psalmy, 107:26.
[12] Pisma, Psalmy, 77:17
[13] Prorocy, Izajasz, 42:8.
[14] Tora, Szemot, 20:3.
[15] Patrz „Wprowadzenie w Sulam”, p.50.
[16] Pisma, Hiob, 33:33.
[17] Patrz Zohar, Bereszit, cz.1, p.363.
[18] Patrz Zohar, Pkudej, p.376.