189) Podczas wypowiadania „Szma” człowiek powinien osiągnąć jedność Pana swego i ustawić więź wiary z życzeniem serca. I kiedy on dochodzi do słowa „jedyny”, to powinien pod literą „alef” słowa „jedyny (ehad)”, które jest najbardziej ukrytym i stoi przed wszystkimi, wskazując na sfirę Keter Z’A. A pod literą „het” słowa „jedyny (ehad)” powinien mieć na myśli osiem wyższych poziomów, od wyższej Hochmy do sprawiedliwego, Jesod. A pod literą „dalet” słowa „jedyny (ehad)” powinien ustawiać w sobie przyłączenie Kneset Israel, Malchut, która jest udziałem Dawida, i ona nazywa się „biedna nie mającą nic”[1] w czasie, kiedy Malchut nie połączona z Z’A. I ona łączy się teraz z tymi wyższymi poziomami, na które wskazują litery „alef-het” słowa „jedyny (ehad)” – od Keter do Jesod Z’A, i wtedy Malchut staje się wielka, na co wskazuje wielka „dalet” słowa „jedyny (ehad)”. I cały świat karmi się od niej – od jej piersi, które podobne do baszty, ponieważ cały świat karmi się od nich, i o nich mówi Szhina: „Ja – ściana, i piersi moje – jak baszty! Wtedy (az) stałam się ja w oczach Jego, jak źródło pokoju (szalom)!”[2]

190) Kiedy Kneset Israel, Malchut, znajduje się razem ze swoimi synami na wygnaniu pośród narodów świata, ona nazywa się mała. Jak powiedziano: „Siostra nasza jeszcze jest mała”[3]. I kiedy Israel przylepiają się do Tory i idą drogą prawdy, kiedy Malchut napełniona jest dobrem i pokojem, czyli Jesod, który połączył się z Malchut. Wówczas, kiedy łączy się ze mną „wtedy (az)” i „pokój (szalom)”.

I Zohar wyjaśnia powiedziane. Litera „alef” słowa „az (wtedy)” – jest to Atik, świętość którego przewyższa wszystko, czyli Keter. Litera „zain” ze słowa „az (wtedy)” – jest to siedem niższych od Hochmy do Hod. I „szalom (pokój)” nazywa się sprawiedliwy, Jesod. Ponieważ te poziomy łączą się ze mną, „wtedy (az) stałam się ja w oczach Jego, jak źródło pokoju (szalom)!”

„Ejnaim (oczy)” – jest to siedem poziomów, czyli siedem niższych sfirot Hochmy, które są nazywane „oczy Twoje” albo „lik Stwórcy”. I „wtedy (az)” jest „pokój (szalom)” w świecie, i Hesed Atika przebywa w miejscu haze w miejscu zahar i nukwy, Z’A i Malchut. Dlatego przepowiedział Mosze w Torze, mówiąc: „Słuchaj Israelu! Stwórca Wszechmogący nasz, Stwórca jeden”[4] – czyli ustawił wszystkie więzi wiary.


[1] Pisma, Psalmy, 86:1.
[2] Pisma, Pieśń nad pieśniami, 8:8.
[3] Pisma, Pieśń nad pieśniami, 8:8.
[4] Tora, Dewarim, 6:4.