Ponieważ światła Ejn Sof są równomierne, więc i cimcum również było równomierne, czyli w postaci kręgu.

5) A przyczyna w tym, że ponieważ światło Ejn Sof jest całkowicie równomierne, zobowiązane jest ono i cimcum uczynić równomiernym ze wszystkich stron, a nie żeby skrócić siebie z jednej strony bardziej, od innych stron. Jak wiadomo z geometrii, nie ma bardziej równomiernej formy od kręgu200, przecież w prostokącie są kąty300, podobnie jak w trójkącie400 i w innych figurach. A dlatego zobowiązane być cimcum Ejn Sof w postaci kręgu.

Or pnimi

200. Było opisane wyżej.

300. Wyjaśnienie. Jeżeliby było tam rozróżnienie góra-dół, prawo-lewo, zostałoby to wyrażone w postaci prostokąta, w którym cztery strony są jak wyrażenie czterech stadiów. A ponieważ to nie tak, to znaczy nie ma różnicy właściwości, więc niezbędnym jest pokazać cimcum w postaci kręgu, w którym nie ma pojęć rozróżnienia, jak powiedziano wyżej.

400. Wskazuje na poziom, w którym są wyłącznie 3 stadia, a stadium dalet jest nieobecne. Czyli są wyłącznie trzy strony: góra, prawo, lewo i jest nieobecna dolna strona. Taka figura jest nazywana trójkątem.