Wierzchołek kawa dotyka Ejn Sof, lecz nie jego koniec.

2) Wierzchołek kawa5 wychodzi z Ejn Sof i dotyka go6, jednak koniec kawa z dołu, w końcu jego7, nie dotyka światła Ejn Sof.

Or pnimi

5. Czyli stadium alef z czterech stadiów.

6. Stadium alef, wierzchołek kawa, jest najbliższy do Ejn Sof, czyli do Stwórcy i dlatego mówi się, że on Jego dotyka, czyli różnica jego właściwości nie jest tak wielka, żeby oddzielić go od Stwórcy.

7. Z dołu, w końcu wskazuje na stadium dalet, które znajduje się najdalej od wszystkich i najniżej (patrz rozdz.2, p.4), które nie otrzymuje teraz or elion i dlatego nie dotyka or elion, a jest oddzielone od niego.