Wszystkie światy znajdują się w tej przestrzeni, która skróciła się.

4) I w tej przestrzeni urodził, stworzył, uczynił wszystkie te światy8.

Or pnimi

8. Mówi się o czterech światach: Acilut, Bria, Jecira, Asia, które włączają w siebie wszystkie światy z nieskończoną ilością ich składników. I te cztery światy wychodzą z czterech stadiów:

  • ze stadium alef – Acilut;
  • ze stadium bet – Bria;
  • ze stadium gimel – Jecira;
  • ze stadium dalet – Asia.