Niemożliwym jest, żeby życzenie otrzymywać otworzyło się przez kogokolwiek inaczej, niż według czterech stadiów, i są to cztery litery imienia AWA’Ja.

24) Obejrzyjmy to dokładnie, żeby lepiej wyjaśnić pojęcie „sof”, które tworzy się w malchut. Początkowo wyjaśnijmy to, co określili nam kabbaliści, jest to opisane w księdze „Zohar” i księdze „Tikunej Zohar”: „nie ma żadnego światła, wielkiego lub małego, w wyższych światach lub w niższych, które nie byłoby uporządkowane zgodnie z czteroliterowym imieniem Stwórcy AWA’Ja”.

Odpowiada to również prawu, które jest podane w „Ec Chaim”, że nie ma żadnego światła w światach, które nie byłoby obłóczone w kli. Wyjaśnienie. Wyjaśniliśmy już różnicę pomiędzy istotą Stwórcy i światłem, które rozprzestrzenia się od Niego, że jest to wyłącznie z powodu życzenia nasłodzić się, które wchodzi w rozprzestrzeniające się światło i jest to zmiana właściwości od istoty Stwórcy, w którym to nie ma w żadnym wypadku tego życzenia. I tym określa się rozprzestrzeniające się światło imieniem „stworzenie”, ponieważ na skutek zmiany właściwości światło wychodzi ze stanu Stwórca w stan stworzenie. Wyjaśniliśmy również, że życzenie nasłodzić się, które zawiera światło Stwórcy, jest to miara wielkości światła, i ono nazywa się miejscem światła, czyli otrzymuje światło Stwórcy na miarę życzenia otrzymywać i swojego pragnienia, nie więcej i nie mniej.

Wyjaśniliśmy również, że to „życzenie otrzymać” – to jest wszystko nowe, co było stworzone przy stworzeniu światów drogą stworzenia „jesz mi ajn” – dosłownie z niczego, ponieważ wyłącznie ta jedna właściwość nie jest włączona w istotę Stwórcy (Acmuto), i wyłącznie teraz Stwórca tworzy ją na potrzeby stworzenia w postaci „i stworzył ciemność”, ponieważ ta właściwość jest korzeniem dla ciemności na skutek różnicy właściwości w nim, i dlatego jest ona ciemniejsza od światła, które rozprzestrzenia się w niej i z jej powodu.

I tym zrozum, że w każdym świetle, które rozprzestrzenia się od Stwórcy, natychmiast są wydzielane przez to dwie właściwości:

  • pierwsza właściwość – jest to istota (Acmuto) rozprzestrzeniającego się światła, aż do momentu otwarcia w nim właściwości życzenia nasłodzić się;
  • druga właściwość – po otwarciu w nim właściwości życzenia nasłodzić się, kiedy ono nabywa większy awijut i staje się odrobinę ciemniejsze, z przyczyny tego, że nabyło różnicę właściwości.

Pierwsza właściwość – jest to światło, a druga właściwość – jest to kli.

Dlatego rozróżniamy w każdym rozprzestrzeniającym się świetle cztery stadia, na miarę rozwoju kli. Dlatego że forma życzenia otrzymywać, która nazywa się „kli na rozprzestrzeniające się światło”, nie kończy się całkowicie za jednym razem, a wyłącznie w postaci działającego i tego, co jest uczynione. I są dwa stadia w działającym i dwa stadia w tym, co jest uczynione, które nazywane są potencjał (koach) i działający w działającym, a potencjał i działanie w tym, co uczynione, razem dają cztery stadia.

Życzenie nasłodzić się rodzi się w stworzeniu wyłącznie z obudzeniem jego indywidualnego pragnienia do otrzymania.

25) Rzecz w tym, że ponieważ kli jest to korzeń ciemności, jest ono przeciwne światłu, dlatego ono poddane jest oddziaływaniu stopniowo, po schodkach, w postaci przyczyny i skutku, jak napisano: „wody zrodziły się i urodziły ciemność”, tak jak ciemność – zrodzenie samego światła, i narażona na jego oddziaływanie w postaci ciąży i narodzenia, i jest to potencjał (koach) i działający. Czyli od razu obowiązkowo jest włączona w każde rozprzestrzeniające się światło właściwość życzenia otrzymywać, lecz ona jeszcze nie nazywa się zmianą właściwości, dopóki nie objawi się w świetle to życzenie w określony sposób. I dlatego jest niewystarczająca właściwość życzenia otrzymywać, które wchodzi w światło od strony Stwórcy, a stworzenie samo powinno otworzyć życzenie otrzymywać w nim w działaniu, ze swojej własnej strony. Czyli zobowiązane jest przyciągnąć nasłodzenie według swojego życzenia, większego od tej miary światła, która rozprzestrzenia się w nim ze strony Stwórcy. I po tym, jak zaczyna działać stworzenie swoimi siłami dla zwiększenia miary życzenia, wówczas wyraża się w nim stałe pragnienie i życzenie otrzymywać, i światło może obłóczyć się w kli na stałe.

I jest to prawda, że światło Ejn Sof rozprzestrzenia się jakby również po tych czterech stadiach, do wielkiego stanu (gadlut) życzenia ze strony samego stworzenia, czyli do stadium dalet. Ponieważ bez tego nie wyszłoby w ogóle z właściwości istoty Stwórcy, żeby stać się określanym swoim własnym imieniem, czyli Ejn Sof. Jednak na skutek wszechpotęgi Stwórcy nie została zmieniona jego forma w ogóle z przyczyny życzenia otrzymywać, i nie określono tam żadnej zmiany pomiędzy światłem i miejscem światła, czyli życzeniem nasłodzić się, i są one jednością. I jak powiedziano w „Pirkej de rabbi Eliezer”, że zanim był stworzony świat, były On i imię Jego jednością. I w rzeczywistości nie jest jasne powiedzenie: „On i imię Jego”, przecież zanim był stworzony świat, czy tam jest sens Jego imienia, i On mógłby powiedzieć, że zanim był stworzony świat, był On jeden? Lecz mówi się o świetle Ejn Sof przed cimcumem, tak jak bez względu na to, że tam jest właściwość miejsca i właściwość życzenia otrzymywać nasłodzenie od istoty Stwórcy, jednak bez żadnych zmian i różnic pomiędzy światłem i miejscem. I „On” – jest to światło Ejn Sof, a „imię Jego” – życzenie nasłodzić się, włączone tam bez żadnych zmian. I zrozum to, na co wskazują mędrcy, że „imię Jego” (Szmo) w gematri równa się „życzeniu” (racon), czyli „życzeniu nasłodzić się”.

System wszystkich światów w zamyśle stworzenia nazywa się Ejn Sof. Wspólność wszystkich otrzymujących w Ejn Sof nazywa się malchut Ejn Sof.

26) Wyjaśniliśmy: „koniec działania – w zamyśle od początku”, że jest to zamysł stworzenia, który rozprzestrzenił się z istoty Stwórcy, żeby nasłodzić stworzenia. I wyjaśniliśmy, że w Stwórcy – myśl i światło są jednością. I jest zrozumiałe, że światło Ejn Sof, które rozprzestrzenia się z istoty Stwórcy, włącza w siebie całą realność, która jest przed nami, do przyszłego końcowego naprawienia, które to jest końcem działania, i w Nim, w Stwórcy, już ukończono wszystko stworzone w całej doskonałości i nasłodzeniu, którym to zażyczył sobie nasłodzić ich. I ta realność, doskonała w całej niezbędnej gęstości, nazywa się światłem Ejn Sof, a wszystko, co tam jest włączone, nazywa się malchut Ejn Sof.