16) A teraz pomówimy o każdym z tych światów – w czym jest ich istota. Wiedz, że szoresz (korzeń), neszamot (dusze) i gufim (ciała) – jest to jedna kategoria, i nie ma między nimi podziału. Lecz lewuszim (obłóczenia) i ejchalot (pałace) – to dwie kategorie, oddzielone od trzech poprzednich kategorii.
* Ec Chaim, cz.2, w.42, rozdz.3

Or paszut

16) Szoresz (korzeń), neszamot (dusze) i gufim (ciała) – jest to jedna kategoria, i nie ma między nimi podziału. Lecz lewuszim (obłóczenia) i ejchalot (pałace) – to dwie kategorie, oddzielone od trzech poprzednich kategorii. Dla zrozumienia tych słów niezbędnym jest znać tajemnicę połączenia miary miłosierdzia i sądu, co wydarzyło się podczas skrócenia A’K w tajemnicy napisanego w Pismach: „W dniu stworzenia przez Stwórcę Wszechmogącego (AWA’Ja Elokim) nieba i ziemi”[1] – kiedy do miary sądu dodana została miara miłosierdzia, jak napisał raw w Ec Chaim, wrota 3, rozdz.2. I również, jak powiedzieli mędrcy, błogosławionej pamięci, (Bereszit raba, interpretacja 2): „Na początku wynikła (u Niego) myśl stworzyć świat kategorią sądu. Zobaczył, że świat nie może istnieć, poprzedził sąd miarą miłosierdzia i połączył ją z miarą sądu”. Wyjaśnienie. Malchut nazywa się miarą din (sądu). Bina nazywa się miarą rachamim (miłosierdzia). Dlatego żeby podsłodzić miarę sądu w malchut, wymieszał i połączył malchut z biną, jak powiedziano w Pismach: „I poszły one razem”[2] – kiedy połączył niższą hej, która nazywa się malchut, z wyższą hej, która nazywa się bina, i podsłodziła się niższa hej wyższą hej.

Po raz pierwszy to naprawienie było dokonane podczas wyjścia Nekudim z or ejnaim. Ponieważ rozprzestrzenienie parcufa Sa’G do sijum raglin wewnętrznego A’K, nazywane Galgalta (jak napisano w Ec Chaim, Wrota TaNT’A, rozdz.1), doprowadziło do wymieszania i połączenia Sa’G, poziomu biny, z malchut w NeH’I wewnętrznego A’K. W ten sposób odbyło się połączenie tych dwóch liter hej ze sobą na wszystkich poziomach, dopóki nie wzniosła się niższa hej do miejsca, które nazywane nikwej ejnaim (zagłębienie oczu). Dlatego że „ejnaim” jest to hochma, nikwej ejnaim – nukwa w hochmie. I teraz w ejnaim są obecne dwie bhiny – ostatnia hej i pierwsza hej w postaci: „ja pierwsza i ja ostatnia”[3], jak było napisane przez rawa w Ec Chaim, wrota 8, rozdz.1 – patrz tam dokładnie. I w Talmudzie dziesięciu sfirot w części szóstej to dokładnie wyjaśniono – patrz tam. I okazało się, że w tym uczestniczy miara miłosierdzia, bina, z miarą sądu, malchut.

Jednak chociaż dla malchut takie połączenie jest ważnym polepszeniem i jest powodem nowego skrócenia w światach. C’A dotyczył wyłącznie sfiry malchut, a reszta – dziewięć pierwszych sfirot, nie zostały dotknięte skróceniem. Teraz, po tym jak malchut wzniosła się i połączyła z biną, razem ze sobą ona wzniosła cimcum w binę, która nazywa się nikwej ejnaim. I teraz ostatnią sfirą każdego poziomu stała się sfira bina, zaś wcześniej kończyły się one sfirą malchut. Dwie sfiry, Z’A i malchut, oddaliły się i wyszły na zewnątrz każdego poziomu, a wewnątrz każdego poziomu pozostały wyłącznie sfirot KaHa’B.

I o tym on mówi: „Wiedz, że szoresz, neszamot i gufim mają odniesienie do jednej bhiny i nierozłącznie są powiązane. Lewuszim i ejchalot mają odniesienie do dwóch różnych bhinot…” Szoresz, neszama i guf – trzy sfiry: keter, hochma, bina, pozostały wewnątrz każdego poziomu po C’B, ponieważ one mają szczególny wewnętrzny sens dla poziomu. Lewuszim i ejchalot – Z’A i malchut, były wyprowadzone poza granicę każdego poziomu podczas C’B, ponieważ C’B zostało ukończone w sfirze bina. Dlatego ejchalot i lewuszim obróciły się w bhinę makifim dla każdego poziomu, dlatego że wszystko to, czego poziom nie może otrzymać na dany moment, a wyłącznie w przyszłości, określa się jako makif (to, co otacza poziom). Dlatego Z’A i malchut, które zostały wyprowadzone poza granicę każdego poziomu, będą mogły powrócić i ponownie połączyć się z każdym poziomem w gmar tikun (końcu naprawienia), i dlatego one są rozpatrywane jako makifim.

Jak powiedział raw (w Ec Chaim, w.6, rozdz.2): „…rozpoczynając ze świata Nekudim i niżej, w świecie Acilut, hisaron (brak) otwiera się wyłącznie w pięciu or pnimi i dwóch or makif, którymi są makif światła haja i makif światła jechida…”. W parcufim A’K, które były przed światem Nekudim, istniało pięć wewnętrznych bhinot KaHa’B Zo’N i odpowiadało im pięć or makif KaHa’B Zo’N, ponieważ nie istnieje światło, w którym by nie było pnimi i makif, ponieważ u każdego or pnimi jest or makif. Jednak w świecie Nekudim, w którym miejsce skrócenia wzniosło się do sfiry bina, pojawił się hisaron (brak) również w wewnętrznych światłach, ponieważ dwie wewnętrzne sfiry Zo’N zostały oddzielone od poziomu i obróciły się w makifim (otaczające), a na poziomie pozostały wyłącznie trzy wewnętrzne kelim – KaHa’B, w które obłóczone są trzy wewnętrzne światła – NaRa’N. Światła haja i jechida pozostały na zewnątrz jako makif, ponieważ nie ma kelim, które odpowiadałyby im, jak napisano w Ec Chaim (w.40, interpretacja 12) – patrz tam dokładnie.

I nie należy pytać, dlaczego w parcufie nie pozostały trzy wielkie światła – neszama, haja i jechida, przecież wyłącznie ruach i nefesz powinny były stać się makifim (otaczającymi), ponieważ światła neszama, haja i jechida zawsze obłóczone w kelim keter, hochma i bina, a nefesz i ruach odpowiednio w kelim Z’A i malchut. I powiedziano, że światła NaRa’N pozostały w parcufie, a jechida i haja wyszły z niego, ponieważ nie ma dla nich kelim. Jednak zawsze powinniśmy pamiętać o regule, o której powiedział Ari (Ec Chaim, w.23, rozdz.6): porządek pojawienia kelim – na początku pojawiają się wyższe, i odwrotnie w światłach – jako pierwsze wchodzą niższe światła, a następnie wyższe. Ponieważ kiedy nie ma żadnego światła w parcufie oprócz światła nefesz, ono obłacza się w kli keter, kiedy przychodzi światło ruach, opuszcza się światło nefesz w kli hochma, a światło ruach obłacza się w kli keter, kiedy przychodzi światło neszama, opuszcza się światło nefesz w kli bina, światło ruach w kli hochma, a światło neszama obłacza się w kli keter, kiedy przychodzi światło haja, opuszcza się światło nefesz w kli Z’A, światło ruach w kli bina, światło neszama w kli hochma, a światło haja odziewa się w kli keter, kiedy przychodzi światło jechida, opuszcza się światło nefesz na swoje miejsce w kli malchut, światło ruach w kli Z’A, światło neszama w kli bina, światło haja w kli hochma, a światło jechida w kli keter. Czyli dopóki wszystkie pięć świateł NaRaNHa’J nie wejdzie w parcuf, nie tylko światła obłaczają się w kelim nie przeznaczone dla nich, lecz istnieje jeszcze odwrotna zależność pomiędzy kelim i światłami. Czyli wówczas, kiedy jest nieobecne światło jechida, to cztery światła NaRaN’H nie obłaczają się w kelim Hu’B Tu’M, tak, że kli keter pozostaje puste, a odwrotnie – kli malchut pozostaje puste, a cztery światła ubierają się w kelim KaHa’B i Z’A. Kiedy parcuf wypełnia się wyłącznie poprzez trzy światła NaRa’N – one nie są ubierane w kelim bina, Z’A i malchut w ten sposób, żeby kelim keter i hochma pozostały puste, bez światła, a odwrotnie, ubierane są w kelim KaHa’B i dwa dolne kelim pozostają puste. Czyli istnieje odwrotna zależność świateł i kelim. Zawsze trzeba pamiętać tę regułę, ponieważ bez niej jest niemożliwe cokolwiek zrozumieć w pracach Ari.

I dlatego staje się zrozumiałe wyżej powiedziane, że zaczynając od świata Nekudim i dalej, po tym jak objawiło się miejsce nowego skrócenia w kli bina i dwa kli – Z’A i malchut, oddzieliły się od każdego poziomu, i obróciły się w makifim, dlatego że nie jest możliwym ich obłóczenie na poziom, jak tylko poprzez trzy światła NaRa’N: neszama w kli keter, ruach w kli hochma, nefesz w kli bina. Dla dwóch świateł jechida i haja nie ma kelim dla ich obłóczenia (jak napisano w Ec Chaim, w.40). I wyłącznie w gmar tikun, po tym jak powrócą kelim Z’A i malchut i zajmą swoje miejsce, jak to było w C’A, opuści się: światło nefesz w kli malchut, światło ruach w kli Z’A, światło neszama będzie mogło opuścić się w kli bina. Wówczas zwolni się miejsce dla dwóch świateł haja i jechida by mogły obłóczyć się w kelim keter i hochma. Brak kelim Z’A i malchut odrzuca światła haja i jechida, które nie mają miejsca dla obłóczenia. Dlatego uważa się kelim Z’A i malchut jako makifim dla świateł haja i jechida. Czyli te światła mogą powrócić wyłącznie za pośrednictwem kelim Z’A i malchut. Przy przyłączeniu kli Z’A zwalnia się miejsce dla światła haja, żeby powróciło ono na poziom, a przy przyłączeniu kli malchut zwalnia się miejsce dla światła jechida. Dlatego powiedział raw (Ec Chaim, w.6): „Zaczynając od świata Nekudim ze wszystkich parcufim zniknęło pięć or makif (orot makifim, pięć otaczających świateł). I teraz istnieją wyłącznie dwa or makif, haja i jechida. I one nie są bhinot makifim samymi w sobie…”. Do C’B świata A’K, które odbyło się w świecie Nekudim, pięć wewnętrznych świateł NaRaNHa’J znajdowało się w swoich pięciu kelim i naprzeciwko nich istniało pięć otaczających świateł, i każde or makif odpowiadało swojemu or pnimi. Wewnętrznemu światłu jechida odpowiadało or makif jechida, wewnętrznemu światłu haja odpowiadało or makif haja, itd. Jednak po C’B w świecie Nekudim, kiedy dwa światła haja i jechida wyszły z kelim, zabrakło pięć or makif odnoszących się do pięciu or pnimi, ponieważ nie ma teraz pięciu or pnimi, a dwa światła haja i jechida stały się makifim (otaczającymi) dla świateł NaRa’N, które pozostały na poziomie. I tylko po tym, kiedy ponownie połączą się kelim Z’A i malchut, czyli po tym jak wszystkie światła or pnimi wejdą w swoje kelim, będą mogły or makif powrócić na swoje miejsca.

Widzimy, że są tu dwa braki: Pierwszy – brak pięciu poprzednich or makif z powodu nieobecności pięciu or pnimi. Drugi – te dwa or makif – haja i jechida, które istnieją teraz, nie są prawdziwymi or makif, ponieważ nie ma wewnątrz parcufa or pnimi haja i jechida, które odpowiadałyby tym or makif. To znaczy otaczające światła haja i jechida teraz świecą wewnętrznym światłom NaRa’N, które im nie odpowiadają. I w rzeczywistości te światła są wewnętrzne, a otaczającymi stały się wyłącznie z powodu oddzielenia się dwóch kelim Z’A i malchut. I to jest to, co powiedział Ari: „…u pozostałych trzech or pnimi NaRa’N nie ma trzech or makif NaRa’N, a wyłącznie or makif haja i jechida, które stały się wspólnymi or makif, co nie odpowiada ich przeznaczeniu…”.

Nie należy trudzić się tym, dlaczego w księdze Ec Chaim Ari podaje różne opisy, w jednym miejscu (wrota 40) mówi się, że są trzy or pnimi i dwa or makif, a w innym (wrota 6, rodz.2) – że jest pięć or pnimi i dwa or makif. W rzeczywistości to nie jest przeciwne sobie. Ponieważ w rzeczywistości dwa kelim, Z’A i malchut, są obecne na każdym poziomie również i po C’B. Tylko one są nie same w sobie, ale jako skutek rozprzestrzenienia biny, dlatego że kli bina rozprzestrzeniła się również w Z’A i malchut. Tylko te Z’A i malchut nie są samodzielne, a są skutkiem działania biny. Dlatego jest niemożliwe określenie więcej niż trzech kelim KaHa’B na każdym poziomie. Rozprzestrzenienie biny do Z’A i malchut doprowadziło do tego, że światła haja i jechida mogą wejść w parcuf. Różnica jest w tym, że dla tych świateł nie ma ich ograniczających kelim i one obłaczają się wewnątrz świateł neszama. Ich poziom nie jest pełny, jak był podczas obecności właściwych kelim dla rozprzestrzenienia tych świateł. W porównaniu do poziomu świata A’K, kiedy istniało pięć kelim w parcufie, światło haja i światło jechida całkowicie są nieobecne, po tym jak zostały zmienione i obróciły się w or makif lewusz (odzienie) i ejchal (pałac). I odpowiada to powiedzianemu przez nauczyciela Ari (wrota 40, interpretacja 12): „…w parcufie pozostały wyłącznie trzy or pnimi z wewnętrznych świateł NaRa’N…”. Jednak w stosunku do poziomu po C’B, uważa się, że jest pięć or pnimi NaRaNHa’J, z powodu powstania dwóch nowych kelim Zo’N które rozprzestrzeniły się od biny. Różnica wyłącznie w tym, że światło haja i światło jechida obłaczają się w nie wewnątrz światła neszama, jak wiadomo.

17) Pomiędzy gufim i lewuszim znajduje się oddział klipot i one są dosłownie przylepione do (achor) tylnej części światła guf. Odbywa się to z tego powodu, że wewnątrz trzech wewnętrznych właściwości jest or pnimi, a najgorsza (właściwość) w wewnętrznym świetle – najbardziej zewnętrzna, i jest to skóra i tam kończy swoje rozprzestrzenienie. A or makif odwrotnie – im bardziej zewnętrzne światło, tym jest większe. I wychodzi, że or makif, znajdujące się w lewusz (obłóczeniu), najbardziej wewnętrzne, przylepione do guf, i to or makif najmniejsze ze wszystkich.

Or paszut

17) Or makif znajdujące się w lewusz… jest najmniejsze ze wszystkich. Zgodnie z regułą odwrotnej zależności świateł i kelim, kli Z’A, oddzielone podczas C’B, obróciło się w makif światła haja i nazywa się lewusz (ubranie). Kli malchut, które oddzieliło się od poziomu, obróciło się w makif światła jechida. I dlatego makif de-lewusz mniejsze niż makif de-ejchal, ponieważ makif de-lewusz jest to haja, a makif de-ejchal jest to jechida.

18) Właśnie z tego powodu oddział klipot znajduje się pośrodku, w tym miejscu, gdzie nie ma or pnimi i or makif, pomiędzy nimi. To miejsce nazywa się miejsce mroku (ciemności). To objawia się w każdym świecie w postaci klipot, które znajdują się w tym świecie.

19) Po tym jak wyjaśniliśmy to w indywidualnym, obejrzyjmy to ogólnie. Wiadomo, że w wewnętrznym (parcufie) świata A’K Ejn Sof obłacza się w korzenie neszamot jego dziesięciu sfirot. I one (te korzenie) w swojej kolejności obłaczają się w neszamot wszystkich jego dziesięciu sfirot, a te (neszamot) obłaczają się w dziesięć sfirot guf de-A’K.

20) Wydawałoby się, że dziesięć sfirot gufim powinny były obłóczyć się w dziesięć sfirot lewuszim. Jednak tak się nie odbywa z powyższego powodu, że trzy bhiny Atik de-Acilut otaczają trzy odpowiadające im bhiny A’K. W jaki sposób? Dziesięć sfirot gufot de-A’K obłaczają się w dziesięć sfirot korzeni neszamot dziesięciu sfirot Atik de-Acilut. Te w swojej kolejności, obłaczają się w dziesięć sfirot neszamot Atik de-Acilut. A ostatnie obłaczają się w dziesięć sfirot gufot Atik de-Acilut.

21) Podobnie do tego, właściwości korzeni, neszamot i gufim A’A obłaczają się na gufot Atika, a trzy właściwości Aba obłaczają się na A’A. I tak samo trzy właściwości Imy – na Aba, trzy właściwości Z’A – na Imę, a trzy właściwości nukwy – na Z’A. W ten sposób uzupełniają się trzy kategorie gufot aż do nukwy de-Z’A. I tak, tu w achoraim gufot nukwy, przylepione wszystkie klipot Acilut – ich dziesięć sfirot w podobny sposób.

22) I do tego należy wyjaśnić istotę bhinot lewuszim i ejchalot – czym one są. Wiedz, że lewuszim są to kelim dla or makif. I między każdym obłóczeniem jest jedno or makif, a one – jest to kategoria świateł, otaczających joszer nad całym Acilut (orot de-makifim de-joszer de-Acilut). Jak powiedziano w Midraszu Agady: „…istnieją trzy bhiny kelim de-makifim, a nad nimi są (światła)[4] makifim NaRa’N…”.
* Ec Chaim, cz.2, w.42, rozdz.3

Or paszut

22) Istnieją trzy bhiny kelim de-makifim i nad nimi są (światła) makifim NaRa’N… Są notatki, w których napisano, że „nad nimi są (światła) makifim NaRa’N”. Słowo „światła (or)” odpowiada dziewięciu pierwszym sfirot. Ponieważ kelim makifim de-joszer – to lewuszim, i są to kelim Z’A, a bhinot or makif nad tymi kelim makifim, to or makif haja, a nie światła NaRa’N. Jak napisano w Ec Chaim, w.6, rozdz.2, i to było wyjaśnione wyżej: „U pozostałych trzech or pnimi NaRa’N nie ma trzech or makif NaRa’N, a wyłącznie or makif haja i jechida, które zostały wspólnym or makif, co nie odpowiada ich przeznaczeniu…” Patrz tam dokładnie. W związku z tym, w zasadzie nie ma świateł makifim odpowiadających bhinot NaRa’N. I wyłącznie ta wersja napisana odpowiada rzeczywistości. Lecz w innych miejscach jest to odzwierciedlone: „a nad nimi makifim NaRa’N”, i nie napisano tam słowa „światła”, i to prawidłowa wersja. Sens wyżej powiedzianego jest w tym, że tak samo jak są trzy wewnętrzne kelim: zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne, i w nie obłaczane są trzy wewnętrzne światła NaRa’N, tak samo w lewuszim – trzy bhiny kelim makifim, wewnętrzne, środkowe i zewnętrzne, i je otaczają światła, które świecą wewnętrznym NaRa’N. Jak to opisano w Ec Chaim, w.40, interpretacja 40 – patrz tam. I chociaż jest to or makif haja, bez względu na to ono świeci w wewnętrznym NaRa’N, niezależnie od tego, że to or makif nie od ich własnych bhinot. I dlatego uważa się ono jako makifim NaRa’N, jak napisano w wypowiedziach rawa. I zrozum to.

23) I te kelim de-makifim – są to lewuszim. I również ejchalot – są to igulim. Jak wspomina się w każdy miejscu, że one są wokół otaczających świateł, będących lewuszim. Nazywane one jeszcze wyższymi niebiosami, będących ejchalot danego świata.

24) Dlatego te igulim otaczają wszystkie bhinot. One są podobne do domów, w których żyje człowiek. I nad nimi świecą or makif tak silne, że nie można do nich wejść, wewnątrz ich granic i miary. Przecież nawet wewnątrz bajtim i ejchalot, które są bardzo dużymi kelim, nie ma możliwości ich (czyli tych świateł) ograniczyć, a tym bardziej – w mniejszych kelim, takich jak gufim. Dlatego nie należy się dziwić, że or makif znajdują się w igulim i lewuszim. Odwrotnie: ze względu na swoją wielkość one nie mogą obłóczyć się w guf, a (tylko) w miejsce bardzo obszerne. I czym większe miejsce, tym większe or makif jest w nim. I to jest jasne.

Or paszut

24) Podobne do domów, w których żyje człowiek. W nich jest świecenie or makif tak silne. Już było mówione, że bhinot ejchalot i bajtim są or makif światła jechida. I o tym powiedziano, że nad nimi jest bardzo wielka siła światła makifim, dlatego że światło jechida jest największym ze wszystkich świateł.

I czym większe miejsce, tym większe or makif jest w nim. Szerokość pustej przestrzeni wskazuje na oddalenie or makif od człowieka, znajdującego się wewnątrz niego, czyli od jego wewnętrznych kelim. Dlatego or makif lewuszim, czyli or makif światła haja, które jest mniejsze niż światło jechida, nie jest tak oddalone. I pusta przestrzeń pomiędzy lewuszim i guf człowieka (nieduża), ponieważ ono (światło lewuszim) bliskie do wewnętrznych kelim. W tym momencie ejchalot, które są bhinot makifim or jechida – bardzo duże. I wewnętrzne kelim bardzo oddalone od otrzymania tego or makif, ponieważ ono wielkie. Dlatego istnieje wielkie oddalenie pomiędzy człowiekiem i jego wewnętrznymi kelim od ścian domów (bajtim) i pałaców (ejchalot), którymi są kelim makifim.


[1] Tora, Bereszit, 2:4.
[2] Pisma, Rut, 1:19.
[3] Heb.: „אני ישנה אני שניה”
[4] Słowo „światła” umieszczono w oryginale w nawiasach.