240) Na siedmiu słupach utrzymuje się ziemia, czyli na siedmiu sfirot HaGa’T NeHI’M, jak powiedziano: „Wyciosała siedem słupów jego”[1]. I one przebywają nad wodami, hasadim, czyli hasadim panują w nich. I odpowiednio do nich powiedział król Dawid o siedmiu głosach[2], jak powiedziano: „Głos Stwórcy nad wodami”[3].

241) I wszystko zależy od siedmiu: i jest siedem niebiańskich słupów, siedem nieboskłonów, siedem gwiezdnych wielkości, siedem narodów z góry, siedem narodów z dołu, i to siedem narodów, które panowały na ziemi Israela do tego, jak otrzymał ją Israel. I zgodnie z nimi jest siedem narodów, otaczających z góry ziemię Israela, czyli Malchut.

Siedem ziem, siedem dni, siedem rzek, siedem dni początku stworzenia, i wszystkie one wskazują na siedem sfirot HaGa’T NeHI’M, które znajdują się w każdym, odpowiednio do jego poziomu. A siódma, Malchut, jest to sobota Stwórcy – dzień, który w całości jest szabatem.

242) Siedem obłóczeń, czyli siedem sfirot Z’A, które rozprzestrzeniły się, aby ustawić się w 32000 części. I On określił im jedyną miarę, ustawioną dla świata. Dopóki nie rozprzestrzenił go w czterech rodzajach świecenia i nie ustawił go na osnowach jego, jak powiedziano: „Ja – Stwórca, który stworzył wszystko, Ja jeden rozprzestrzenię w niebiosa i sam rozprzestrzenię ziemię”[4].

Wyjaśnienie. My już wiemy, że Hochma, która przyciągana za pomocą lewej linii, czyli Bina, która ponownie stała się Hochmą, nazywa się trzydziestoma dwoma drogami Hochmy. A siedem rozprzestrzenionych obłóczeń – jest to siedem sfirot Z’A, które zostały ustawione w 32000 części, czyli otrzymały 32 drogi Hochmy. Dlatego że Hochma nosi nazwę „tysiąc (alafim)”, jak powiedziano: „I nauczę Ja ciebie (aalefcha) mądrości”.

„I On określał nimi jedyną miarę” – czyli uczynił „ustawioną dla świata” – czyli świecenie tylko i wyłącznie jednej z trzech linii, tylko świecenie Hochmy lewej linii. I wtedy świat został zniszczony. „Dopóki nie rozprzestrzenił go w czterech rodzajach świecenia” – czyli przyciągnął wszystkie trzy linie i Malchut, która otrzymuje od nich. I wtedy On ustawił świat tak, że mógł on istnieć.


[1] Pisma, Przysłowia, 9:1.
[2] Patrz Pisma, Psalmy, 29:3-9.
[3] Pisma Psalmy, 29:3.
[4] Prorocy, Izajasz, 55:24.