823) „I Adam poznał Chawę, żonę swoją”. Mamy wątpliwości odnośnie tego rozdziału.

824)  Jeżeli człowiek ma syna, to zaczynając z nim rozmawiać, o powinien uczyć go słów Tory, które budzą lęk przed Stwórcą, dlatego żeby pamiętał o nich, gdy dorośnie, i będzie bał się Pana swego.

825) I urodziła ona Kaina, i powiedziała: „Znalazłam człowieka (mężczyznę) ze Stwórcą”. I w tym dniu, kiedy towarzysze odkryli grzech, popełniony przez Adama, on nie powinien był ujawnić się tym, kto nie zna głębokiej i ukrytej istoty. I w tym dniu, kiedy objawił się grzech Adama, należy wszystko zrozumieć, w oparciu o to powiedzenie.

826) Adamowi było nakazane o imieniu, a on zgrzeszył imieniem. Jemu było nakazane o imieniu, przeznaczonym Jemu, a nie innemu, o imieniu AWA’Ja, nazywanym Drzewo życia, czyli Z’A, a zgrzeszył on ogólnym imieniem, czyli imieniem Elokim, które jest ogólnym również i dla stworzeń, i nazywane jest Drzewem poznania dobra i zła.

827) I Chawa jako pierwsza złamała ten zakaz, jak powiedziano: „I wzięła z owoców jego”. A po tym, jak oni zgrzeszyli i dowiedzieli się, naruszyli grzechem swoim, zasmucili się z powodu grzechu. I Chawa zasmuciła się jeszcze bardziej, ponieważ ona pierwsza naruszyła ten zakaz, pozostawiając imię Jego wielkie. A po tym, jak urodziła syna poczuła, że zgrzeszyła imieniem Elokim i powiedziała: „Znalazłam ja człowieka (mężczyznę) ze Stwórcą (AWA’Ja)”, i to jedno imię. I dlatego nie wskazała ogólnego imienia, czyli Elokim.

828) To wyjaśnienie grzechu Drzewa poznania powtarza powiedziane o fragmencie: „Przynoszący ofiary bóstwom (elokim) zniszczony będzie”. Jeżeli o przynoszeniu ofiary imieniu Elokim powiedziano w Torze: „Przynoszący ofiary bóstwom (elokim) zniszczony będzie”, to podmieniający jedno imię – tym bardziej.

Powróciła Chawa, żeby wyznać popełniony grzech, powiedziała: „Ten syn nie będzie uznawać wielkości nikogo, oprócz Niego, podobnie do nas, lecz ten syn będzie rzeczywiście z imieniem Stwórcy (AWA’Ja), a nie z innym.”

829) Chawa powiedziała: „Ze Stwórcą (AWA’Ja)”, a nie z innym. I tak również Chawa powiedziała: „I oddam go na wszystkie dni życia Stwórcy (AWA’Ja)”, a nie innemu imieniu. I o tym powiedziano w Torze: „Nie powinniście oddawać czci innemu bóstwu, gdyż Stwórca (AWA’Ja) – „gorliwy” w imieniu Jego”.

830) Powiedział rabbi Jechuda: „Do kiedy będą towarzysze wnikać w wyższe tajemnice Króla?” Powiedział rabbi Aleksandraj: „Uczyliśmy, że tajemnice Tory są przekazywane towarzyszom, godnym tego, jak i my, i takim towarzyszom, jak my”.