24. Litera alef

Przyszła litera א alef, ale nie weszła, by stanąć przed Stwórcą. Powiedział jej Stwórca: „Dlaczego nie wchodzisz do mnie jak reszta liter?”

23. Litera bet

Weszła do Stwórcy litera ב bet i powiedziała: „Stwórco świata, dobrze przeze mnie stworzyć świat, dlatego że przeze mnie błogosławią Ciebie wyżsi i niżsi. Przecież ב bet, jest to Braha – Błogosławieństwo.” Odpowiedział jej...

22. Litery dalet i gimel

Powstały przed Stwórcą litery ד dalet i ג gimel. Lecz od razu odpowiedział im Stwórca: „Wystarczy że jesteście obie razem, żeby, dopóki nie zniknęli biedni z ziemi, mogłyście liGmol hesed – czynić im...

21. Litery waw i hej

Weszła litera ו waw i powiedziała: „Dobrze przeze mnie stworzyć świat, ponieważ jestem literą z Twojego imienia AWA’Ja (jud-hej-waw-hej)”.

20. Litera zain

Weszła litera ז zain i powiedziała: „Stwórco świata, dobrze stworzyć przeze mnie świat, dlatego że przeze mnie jest dotrzymany Szabat”, według powiedzianego w Zohar: „Pamiętaj dzień Szabatu, żeby strzec go”.

19. Litera tet

Weszła litera ט tet i powiedziała: „Stwórco świata, dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że przeze mnie jesteś Ty nazywany Dobrem”.

18. Litera jud

Weszła litera י jud i powiedziała: „Stwórco świata! Dobrze przeze mnie stworzyć świat, dlatego że ode mnie zaczyna się Twoje Święte Imię”.

17. Litera kaf

W tym czasie zeszła z kise – tronu Stwórcy, litera כ kaf i powstała przed Nim. Przestraszona powiedziała Mu: „Tworzący świat, jestem godna stać się swoimi właściwościami osnową świata, dlatego że ja kawot...

16. Litery mem i lamed

Wyszła litera מ mem i powiedziała: „Władco świata, dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że moją literą nazywany jest Melech – Król”.

15. Litera nun

Weszła litera נ nun i powiedziała do Stwórcy: „Dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że moją literą napisano Nora teilot – wielkie chwalenia”, jak również powiedziano: „Wychwaleniem sprawiedliwych”.