Kabała w porównaniu do innych nauk

Prawdziwość kryterium wartości nauki Wartość każdej nauki w świecie jest określona wartością jej przeznaczenia, tym celem, który jest jasny przy powierzchownym badaniu. I dlatego nie istnieją żadne nauki, które nie posiadałyby jakiegokolwiek celu, poza...

Cztery światy

Takie jest prawo – poznaje się materię i formę, początki których – istnienie, i również środki zabezpieczenia istnienia abstrahowanego od materii i formy „istnienia”, przedstawiające sobą „cztery światy”. I poznaje się je we wszystkim...

Kabała i filozofia

Co to jest duchowe? Ogromną pracę wykonała filozofia żeby udowodnić, że materialne jest porodzeniem duchowego i dusza rodzi ciało. Lecz po tym, stwierdzona poprzez nich doskonałość nieprzyjmowana ani sercem, ani rozumem. I główny ich...

Charakter nauki kabała

Każde zrozumienie (uświadomienie poprzez rozum) ma dwie części składowe. Pierwsza – jest to pojęcie materii, czyli przyroda ciał w istniejącej rzeczywistości. Druga – jest to pojęcie formy abstrahującej od ciała, czyli formy samego rozumu...

Z siebie zobaczę Stwórcę

Przygotowanie do rozwoju duszy Tak, jak nie może istnieć w świecie ciało bez tego, żeby mieć określoną wiedzę o prawach materialnej przyrody, mimo iż wiedza ta jest zabijającym narkotykiem, spala i przynosi krzywdę; jak...

Czas działać

Już długi czas prześladują mnie codziennie wyrzuty sumienia, pobudzając do wyjścia z tego zamkniętego świata, w którym mieszkam i do napisania fundamentalnej księgi o duszach pragnących do Stwórcy z punktu widzenia nauki kabała, i...

Otwarcie jednej miary – ukrycie dwóch

Istnieje reguła, że kiedy wszyscy znani kabaliści mają zamiar otworzyć cokolwiek, co posiada głęboki sens, rozpoczynają artykuł słowami: „Ja otwieram małe i ukrywam przy tym dwa razy większe”. Nasi przodkowie mocno wystrzegali się zbędnych...

Dar Tory

„Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego.” Rabi Akiwa mówi, że jest to główne wspólne prawo Tory. 1. Powiedziane przez mędrców potrzebuje wyjaśnienia, gdyż słowo „wspólny” wskazuje na zbiór indywidualności, które razem tworzą to wspólne....

Poręczycielstwo (Arwut)

„Cały naród Izraela jest odpowiedzialny jeden za drugiego.” (Sanhedryn 27:72) I stał się naród Izraela odpowiedzialny jeden za drugiego, gdyż Tora została jemu podarowana po tym, jak był przepytany każdy: czy zgadza się przyjąć...

Istota religii i jej cel

Chciałbym odpowiedzieć na trzy pytania: W czym jest istota religii? Czy jej cel osiąga się w tym świecie czy w przyszłym? Czy celem religii jest błago Stwórcy czy błago stworzeń? Na pierwszy rzut oka...