Pozycja zawiera zbiór przedmów, czyli wprowadzeń umożliwiających lepsze zrozumienie założeń i podstawowych pojęć wykorzystywanych w głównych księgach. Księga przedmów składa się z następujących pozycji:

  1. Wstęp do nauki kabała
  2. Wprowadzenie w mądrość kabały (Pticha)
  3. Sefer aIlan
  4. Wprowadzenie w Sulam
  5. Wstęp do księgi Zohar
  6. Przedmowa do księgi Zohar
  7. Ogólna przedmowa do księgi Panim masbirot i meirot
  8. Przedmowa do Talmudu dziesięciu sfirot