W wyniku skrócenia kli zostało puste i od tego momentu jego głównym dążeniem jest ponownie przyciągnąć to światło, które było w nim przed skróceniem. Siła z jaką życzenie pragnie przyciągnąć to światło z powrotem nazywa się awijut.

Aby bliżej zrozumieć to pojęcie, można posłużyć się analogią czarnej dziury, która przyciąga całą materię znajdującą się wokół niej, a światło jest w niej niewidoczne.

W kabale klasyfikuje się 5 poziomów przyciągania, które nazywane są odpowiednio: stadium szoresz, alef, bet, gimel i dalet. Stadium szoresz to awijut zero – brak przyciągania światła. Stadium dalet charakteryzuje się awijutem cztery i jest to maksymalne przyciąganie światła.

W każdym kli występują wszystkie te poziomy. To stworzenie za pomocą skrócenia (cimcum) i ekranu (masachu) reguluje na jakim poziomie dane życzenie powinno zostać wyrażone.