sens życia

Sens życia

Kiedy mijają kolejne lata naszego życia, nasze postrzeganie rzeczywistości ewoluuje i zaczynamy zwracać uwagę na zupełnie inne aspekty otaczającego nas świata.

język gałęzi

Język gałęzi

Kiedy mówimy o pojęciach duchowych, niezależnych od czasu, miejsca, ruchu, i co więcej – o boskim, to należy wiedzieć, że w naszych słownikach nie ma słów do tego, żeby wypowiedzieć i wyrazić te pojęcia,...

ukrycie kabały

Ukrycie kabały

W wielu miejscach powtarza się określenie, że kabała nie jest nauką przeznaczoną dla wszystkich. Mędrcy często wskazują wprost, że jest ona ukryta przed ludźmi.

Słownik kabalistyczny

Teksty kabalistyczne opisują duchowe zjawiska i procesy językiem gałęzi. Niestety z biegiem czasu nasze słownictwo bardzo zubożało. Wiele nazw zostało zapomnianych, część słów prawie całkowicie straciło swoje pierwotne znaczenie. Dlatego dla utrzymania jasności przekazu...

Stwórca

Słowo „Stwórca” ma w kabale bardzo wiele znaczeń, które należy rozumieć w zależności od kontekstu, w którym zostały użyte. Dla ułatwienia zrozumienia poniżej przedstawimy kilka jego interpretacji wraz z ich hebrajskimi odpowiednikami: Maacil: Kiedy...

Światło

Światło (heb: or) to określenie odnoszące się się do wszelkiego rodzaju oddziaływania Stwórcy na życzenie. Ilości i rodzajów tych oddziaływań jest nieskończenie wiele, jak odcieni samego światła. Dlatego w kabale pierwotne, wychodzące bezpośrednio od...

Życzenie

Życzenie (heb: kli), „Stwórca” oraz „światło” (heb: or) są najczęściej wykorzystywanymi słowami w kabalistycznych księgach. Na nich opiera się cała budowa duchowej rzeczywistości. Słowem „Stwórca” określa się źródło, które jest przyczyną istnienia wszystkiego, co...

Rozprzestrzenienie

Bezpośrednio ze Stwórcy wychodzi rodzaj oddziaływania, który określamy słowami rozprzestrzeniające się światło. Jest ono stałe i niezmienne – Stwórca obdarza stworzenia ciągle w ten sam sposób. Światło odbierane jest przez stworzenia, istotą których jest...

Nasłodzenie

Zamiarem Stwórcy przy powstaniu świata było nasłodzić stworzenia, czyli obdarzyć je całym możliwym zadowoleniem, jakie tylko istnieje. Dlatego Stwórca stworzył stworzenia puste, bez światła, aby następnie wypełnić ten brak. Bez tego braku nie mogłoby...

Skrócenie

Kiedy w Stwórcy pojawił się zamiar stworzyć i objawił On ku temu Swoją wolę, to rozprzestrzeniło się światło, a następnie cofnęło, pozostawiając pustą przestrzeń. Ten proces zniknięcia światła określa się w kabale nazwą skrócenie...

Ciemność

W wyniku skrócenia (cimcum) światło cofnęło się i pozostała pusta przestrzeń, w której światło było nieobecne. W tej ciemności było tylko niewielkie świecenie utrzymujące świadomość jej istnienia. Stan, w którym stworzenie doświadcza pustki życzenia...

Reszimo

Po skróceniu światła w miejscu, gdzie ono wcześniej się rozprzestrzeniało pozostało niewielkie świecenie, pamięć o tym świetle. To świecenie nazywa się reszimo i jest podobne do pieczęci, którą światło odbiło na życzeniu. Każda pieczęć...