Czas działać

Już długi czas prześladują mnie codziennie wyrzuty sumienia, pobudzając do wyjścia z tego zamkniętego świata, w którym mieszkam i do napisania fundamentalnej księgi o duszach pragnących do Stwórcy z punktu widzenia nauki kabała, i...

Otwarcie jednej miary – ukrycie dwóch

Istnieje reguła, że kiedy wszyscy znani kabaliści mają zamiar otworzyć cokolwiek, co posiada głęboki sens, rozpoczynają artykuł słowami: „Ja otwieram małe i ukrywam przy tym dwa razy większe”. Nasi przodkowie mocno wystrzegali się zbędnych...

Dar Tory

„Pokochaj bliźniego swego, jak siebie samego.” Rabi Akiwa mówi, że jest to główne wspólne prawo Tory. 1. Powiedziane przez mędrców potrzebuje wyjaśnienia, gdyż słowo „wspólny” wskazuje na zbiór indywidualności, które razem tworzą to wspólne....

Poręczycielstwo (Arwut)

„Cały naród Izraela jest odpowiedzialny jeden za drugiego.” (Sanhedryn 27:72) I stał się naród Izraela odpowiedzialny jeden za drugiego, gdyż Tora została jemu podarowana po tym, jak był przepytany każdy: czy zgadza się przyjąć...

Istota religii i jej cel

Chciałbym odpowiedzieć na trzy pytania: W czym jest istota religii? Czy jej cel osiąga się w tym świecie czy w przyszłym? Czy celem religii jest błago Stwórcy czy błago stworzeń? Na pierwszy rzut oka...

Istota nauki kabała

Zanim przystąpię do opisania fundamentów nauki kabały, którą wielu próbowało wyjaśnić, uznałem za niezbędne dobrze wyjaśnić istotę jej mądrości, o której wie się niewiele. I jasne, że nie można mówić o źródłach przedmiotu, zanim...

Materia i forma w kabale

Ogólnie nauka dzieli się na dwie części: poznanie materii i poznanie formy. To oznacza, że w otaczającej nas rzeczywistości nie ma nic, w czym nie można by było rozpoznać materii i formy. Na przykład...

Historia nauki kabała

Pierwszą księgą, która pojawiła się w nauce kabała, jest „Sefer Jecira” (Księga Stworzenia). Są ludzie, którzy uważają, że jej autorem jest Awraam, jak napisano na okładce księgi. Jednak większość piszących oddaje autorstwo znającemu ustną...

Pokój (Szalom)

Naukowe badanie pożytku i niezbędności pracy dla Stwórcy na doświadczalnej osnowie. „I wilk będzie żyć obok baranka, i tygrys będzie leżeć z koźlęciem, i byk, i młody lew, i wół będą razem, i mały...

Wolna wola

Wyrzeźbiono na skrzyżalach testamentu. „Czytaj nie „wyrzeźbiono” (harut), a „wola” (herut), co oznacza – uwolnili się od anioła śmierci.” Powiedziane powinno zostać wyjaśnione, gdyż nie jest zrozumiałe, w jaki sposób otrzymanie metodyki kabały uwalnia...