Istota nauki kabała

Zanim przystąpię do opisania fundamentów nauki kabały, którą wielu próbowało wyjaśnić, uznałem za niezbędne dobrze wyjaśnić istotę jej mądrości, o której wie się niewiele. I jasne, że nie można mówić o źródłach przedmiotu, zanim...

Materia i forma w kabale

Ogólnie nauka dzieli się na dwie części: poznanie materii i poznanie formy. To oznacza, że w otaczającej nas rzeczywistości nie ma nic, w czym nie można by było rozpoznać materii i formy. Na przykład...

Historia nauki kabała

Pierwszą księgą, która pojawiła się w nauce kabała, jest „Sefer Jecira” (Księga Stworzenia). Są ludzie, którzy uważają, że jej autorem jest Awraam, jak napisano na okładce księgi. Jednak większość piszących oddaje autorstwo znającemu ustną...

Pokój (Szalom)

Naukowe badanie pożytku i niezbędności pracy dla Stwórcy na doświadczalnej osnowie. „I wilk będzie żyć obok baranka, i tygrys będzie leżeć z koźlęciem, i byk, i młody lew, i wół będą razem, i mały...

Wolna wola

Wyrzeźbiono na skrzyżalach testamentu. „Czytaj nie „wyrzeźbiono” (harut), a „wola” (herut), co oznacza – uwolnili się od anioła śmierci.” Powiedziane powinno zostać wyjaśnione, gdyż nie jest zrozumiałe, w jaki sposób otrzymanie metodyki kabały uwalnia...

Do ukończenia księgi Zohar

Wiadomo, że pożądanym celem jest połączyć się ze Stwórcą, jak napisano: „i zlać się z Nim”. I należy zrozumieć, w czym jest sens tego zlania się ze Stwórcą. Czyżby myśl nie mogła poznać Stwórcy?...

O Jehudzie

„Oto skromny chleb, który jedli ojcowie nasi w ziemi egipskiej” (Paschalna Agada): gdyż przykazanie o spożyciu macy zostało dane synom Izraela jeszcze do ich wyjścia z Egiptu w personifikacji zbawienia, które czeka, aby przejść...