Co to jest dusza?

Dusza jest to część Stwórcy, bezpośredni element łączności. Jej obecność powoduje, że czujemy coś, co jest dla nas pierwszym, głównym, zasadniczym elementem, lecz nie możemy tego zinterpretować. Dusza w swoim życiu odbiera wyłącznie to, na co pozawalają jej zmysły, na co
pozwala jej wzrost, jej natura.

Co to jest duchowe poznanie?

Jeżeli ukryta przed nami jest nawet, niewielka wiedza, blaknie światło
całej mądrości, ponieważ wszystkie jej części są połączone miedzy sobą tak, że wyrażają sobą jedna całość.

Co to jest zamiar?

To rodzaj odczucia, które wynika w sercu człowieka przed myślą. Zamiar jest ustawiony ponad wszystko. Jest to takie działanie, gdzie człowiek czuje, że za chwilę ma go dokonać.