W kręgu życzenia

Ważnym zagadnieniem jest odpowiedzieć na pytanie, lub dokonać próby zinterpretowania, czym jest życzenie. Całe życie człowieka składa się z życzeń, większych lub mniejszych. Obserwujemy, jak ludzie dokonali wyboru i przez całe życie oddają swoją energię oraz czas tylko po to, żeby zrealizować jakieś życzenie. Czasami realizują jedno życzenie i mają jeszcze siły na następne.

Temat jest bardzo głęboki, bo dotyczy całości życia człowieka, więc zinterpretować jednokierunkowo, to za mało. Przecież życzenie też dotyczy ciała człowieka i tego, co on ma do dyspozycji w tym życiu. Jest fizyczne ciało z możliwością przemieszczania się, jak również do przemieszczania przedmiotów, dzięki czemu może zmieniać i kreować fizyczną rzeczywistość według własnego wyboru, lub wyboru innych ludzi, kiedy przykładowo idziemy do pracy i jesteśmy całkowicie podporządkowani obowiązkom w danym przedsiębiorstwie. Wówczas wykonujemy to, co nam nakazano.

Człowiek ma do dyspozycji pakiet pięciu zmysłów i rozum, żeby mógł korzystać z całej swojej „maszynerii”. Należy tu dodać, iż rozum wykorzystujemy tylko w paru procentach, więc trudno tu mówić o wielkich możliwościach. I gdy przeanalizujemy ten fakt i dotychczasowe osiągnięcia człowieka, możemy dojść do wniosku, że uruchomienie pozostałej części mózgu, ba, nawet tylko jego części, może skutkować tym, że pozostałe składowe naszej „maszynerii” będą miały o wiele większe możliwości. Dotyczy to zarówno zmysłów, jak też nowych dróg i kierunków rozwoju, o których dzisiaj nic nie wiemy, ponieważ są poza zasięgiem rozumu.

Wiemy, że jest „mechanizm”, który wykonuje czynności, ma zmysły i rozum zarządzający. Ale jaką częścią ciała człowiek czuje życzenie? Głową, nogą, ręką, brzuchem? Życzenie przychodzi z wyższego poziomu, więc na początku nie ma co zadawać sobie pytanie – dlaczego akurat takie życzenia mi się podoba, a nie inne?

Z życzeniem jest powiązane pragnienie, a dokładniej – siła pragnienia. O wiele łatwiej jest tu dokonać weryfikacji kobiecie niż mężczyźnie, ponieważ każde z nich ma zupełnie inne właściwości, cechy.

Kobieta wie, co to jest pragnienie, i ona uruchomia je na wyciągnięcie ręki. Czasami ono panuje nad kobietą na tyle silnie, że nie może ona obejść się bez tego, czego pragnie… nie daje jej to spokoju, dopóki nie zrealizuje się. Dogłębnie o pragnieniu i życzeniu napiszemy następnym razem.