W kręgu wyrażonego życzenia

Życzenie jest tym, co człowiek chciałby, żeby się spełniło w teraźniejszości lub przyszłości. Do spełnienia życzenia dochodzi on przez wykonywaną pracę, ewentualnie przez zapłacenie określonych pieniędzy, nadając nabywanej rzeczy konkretną ważność.

Z tego wynika, że życzenie związane jest tylko z czymś doniosłym, gdzie człowiek analizuje pomiędzy tym, co robi w danej chwili, a tym, co będzie robił za jakiś czas, i wybiera między tymi czynnościami. Zastanówmy się, czym jest każda wykonywana czynność? Wszystko to, co robimy lub to, co będziemy robić, wszystkie małe lub większe działania, wynikają właśnie z życzenia. Dzięki wyrażonemu życzeniu wybieramy ubranie, jedzenie, pracę, zajęcia, muzykę, drogę, samochód. I nieważne, czy celowo skierowaliśmy na nie uwagę, czy też były to tylko rutynowe czynności codziennego dnia.

Człowiek robi tylko to, co dla niego jest korzystne, co sprawia mu radość i czego sobie życzy. Jeżeli cały dzień wyrażam tylko życzenia, to należy temu się przyjrzeć. Każdy wybór wywołuje bowiem odczucia pozytywne lub negatywne, czyli poziom radości i napełnienia, lub smutku i złości. Wiadomo, że kiedy jest możliwość wyboru, człowiek wybiera lepszy materialny stan albo bardziej przyjemne odczucia. I w związku z tym, podczas wyboru życzenia zwraca uwagę na skutek, jaki został wywołany, i jakie działanie spowodowało dany stan.

Błędem byłoby myśleć, że sam mechaniczny czyn może przynieść wymierną korzyść. Przeanalizujmy dwie sytuacje. W obu przypadkach przygotowujemy obiad, z tym, że w jednej sytuacji robimy posiłek dla siebie, a w drugim przygotowujemy obiad dla gości. Ważne, byśmy zwrócili uwagę na odczucia, które wynikają podczas planowania zakupów, kupowania, przygotowywania posiłku, jak również obserwujmy wewnętrzny stan, kiedy jemy w samotności i gdy goście spożywają przygotowany przez nas obiad.

Tu można odwołać się do wspomnień. Jak długo utrzymujemy w pamięci obraz obiadu, który był przygotowany dla siebie, a jak długo pamiętamy dzień, w którym zaprosiliśmy gości? Jak zauważymy, wykonujemy ten same czynności, ale przy tym mamy diametralnie różne odczucia. Czyli życzenie, które w danym momencie realizujemy ze względu dla innych, przynosi większą radość niż to, które jest skierowane ku sobie. O tym będziemy pisać już w kolejnym artykule.