Dziesięć sfirot Akudim

Część czwarta Talmudu dziesięciu sfirot opisuje dziesięć sfirot świata Acilut, czyli mechanikę powstania świata, która również jest opisana w Torze (Biblii) w postaci siedmiu dni stworzenia.

Księga składa się z następujących części:

Dziesięć sfirot Akudim

Rozdział 1

W nim wyjaśnia się rosz i guf A’K do tabura, kiedy w dziesięciu sfirot rosz jeszcze nie zostało przejawione kli, a w dziesięciu sfirot guf zostało przejawione pierwsze kli, które nazywa się keter, dziesięć sfirot określane w tym kli na miarę oddalenia ich od właściwości dalet. Znajdując się w jednym kli nazywane Akudim.

Rozdział 2

Wyjaśnia reszimot pozostałe po wypróżnieniu światła, jak również or hozer a-jored – odbite opuszczające się światło podczas wypróżnienia.

Rozdział 3

Wyjaśnia cztery rodzaje świateł: taamim, nekudot, tagin i otijet.

  1. Pierwsze rozprzestrzenienie od pe do tabura jest to taamim.
  2. Poziomy wychodzące podczas wypróżnienia, nazywane nekudot.
  3. Reszimot nazywane tagin.
  4. Światło rodzące się z powodu uderzenia reszimo i or hozer a-jored jedno o drugie, nazywa się otijet.

Rozdział 4

Wyjaśnia uderzenie i bitusz, które odbywają się podczas wypróżnienia światła do Stwórcy pomiędzy opuszczającym się or hozer i reszimo. Kiedy z nicucim, które rodzą się na skutek tych uderzeń, wynikają kelim, które nazywane są otijet – litery. A z reszimot wynikają tagin.

Rozdział 5

Wyjaśnia or pnimi i or makif Akudim.

Rozdział 6

Wyjaśnia powrót świateł do źródła, do Stwórcy, dla otrzymywania wynagrodzenia.

Wewnętrzne spostrzeganie

Sfirot Akudim, zawiera sześć działów. W nich wyjaśnia się sześć głównych pytań:

  1. Ziwug de-akaa i uderzeniowe wzajemne oddziaływanie – betiszot,
  2. Dwanaście rodzajów or hozer.
  3. Dwanaście rodzajów reszimot.
  4. Dziesięć rodzajów kelim.
  5. Siedem szczególności w masachu.
  6. Sześć szczególności w or jaszar.

Pytania i odpowiedzi o sensie słów

Pytania i odpowiedzi o sensie właściwości i działań