29) Weszła litera נ nun i powiedziała do Stwórcy: „Dobrze jest przeze mnie stworzyć świat, dlatego że moją literą napisano Nora teilot – wielkie chwalenia”, jak również powiedziano: „Wychwaleniem sprawiedliwych”.

Odpowiedział jej Stwórca: „Wróć na swoje miejsce, ponieważ dla ciebie powróciła litera ס samech na swoje miejsce. I opieraj się na niej.” Dlatego że litera נ nun znajduje się w słowie Nefila – upadek, naprawić który powinna litera ס samech, ze względu na co powinna wrócić na swoje miejsce, żeby wzmocnić niższych. Natychmiast odeszła od Niego litera נ nun.

Kiedy נ nun zobaczyła, że litera סsamech została odesłana przez Stwórcę, dlatego że wykorzystywane są jej właściwości wyłącznie w stanie katnut, czyli dla podtrzymania upadających ze stanu gadlut, wtedy pomyślała נnun, że ona godna jest stać się osnową świata, przecież są w niej wszystkie przewagi nad סsamech, i dodatkowo ona wykorzystuje również światło mądrości – światło hochma stanu gadlut. Czyli przyczyna odmowy literze samech jest nieobecna w niej.

Gwura w Z’A nazywa się נnun, dlatego że ona cała jest nasycona właściwością miłosierdzia od biny, i nazywa się נnun – pięćdziesiąt wrót biny. I od tej właściwości sfiry gwura, Z’A nazywa się Nora teilot – wielkie chwalenia. Ima – bina, nazywa się Teila – chwała, a ponieważ gwura schodzi z biny, to nazywa się Nora teilot – wielkie chwalenia, i נnun wykorzystywana jest w sfirze jesod w stanie gadlut Z’A, podczas jego ziwuga z nukwą. Z tego powodu i nukwa otrzymuje imię Teila – chwalenie, jak Ima, a Z’A staje się jednym i w Ima i w nukwie – w obu – teilot, chwalenia.

Dlatego powiedziała litera נnun, że ona znajduje się w gwurze, lewej linii Z’A, przyciąga światło miłosierdzia, wychodzące od litery סsamech, bina, Ima, która nazywa się „wyższa teila”, z tego powodu Z’A otrzymuje jej właściwości i nazywa się, odpowiednio do nich, Nora teilot – wielkie chwalenia. I dlatego są w niej wszystkie przewagi w stosunku do litery סsamech – światło miłosierdzia, które daje doskonałość i całkowicie odpycha nieczyste siły życzenia.

„Lecz jest we mnie – powiedziała litera נnun – jeszcze przewaga w tym, że ja jestem wykorzystywana podczas gadlut Z’A w jego jesod, w literze צcadi, lewym elementem, którym jestem”. Ta litera נnun w literze צ cadi jest literą נnun, która określa się jak Nora teilot – chwała sprawiedliwym, gdyż nawet wtedy, kiedy Z’A staje się wielki, podczas wzniesienia Zo’N w Aw’I, i wtedy נnun działając w jesod Z’A łączy go z nukwą ahor be ahor, i Z’A otrzymuje od Aw’I סsamech – światło miłosierdzia.

I w takim wypadku נnun nazywana jest „chwała sprawiedliwym”, dlatego że jud – sprawiedliwy, osnowa świata, zasiada na niej. I wtedy litera נ nun nazywa się „wielkie chwalenia”, gdyż przyciąga światło mądrości w malchut w stanie gadlut. Widzimy, że malchut całe swoje piękno otrzymuje od נ nun, znajdującej się w jesod Z’A. Dlatego powiedziała litera נ nun, że jest ona godna, żeby jej właściwościami był stworzony świat, ponieważ jej świeceniem dodaje się światło mądrości łączące i ożywiające Zo’N samych w sobie, a nie tylko podtrzymujące je jak litera ס samech. Dlatego odpowiedział jej Stwórca: „Nieprawidłowo myślisz, że godna jesteś swoimi właściwościami doprowadzić świat do całkowitego naprawienia, żeby nie było przyssania nieczystych sił. Przecież nawet twoje właściwości potrzebują podtrzymania literą ס samech. Przecież właśnie dlatego znajdujesz się odwrotną stroną z literą י jud, i światło litery ס samech – światło miłosierdzia, chroni ciebie od przyssania nieczystych sił do ciebie. I dlatego twoje właściwości opierające się na sile ס samech, nie więcej niż podtrzymanie. I dlatego nie jesteś godna, by stać się osnową świata”.