książka

Księga przedmów

Pozycja zawiera zbiór przedmów, czyli wprowadzeń umożliwiających lepsze zrozumienie założeń i podstawowych pojęć wykorzystywanych w głównych księgach. Księga przedmów...

Book Zohar

Zohar Hakdama

Zohar Hakdama jest przedmową do Księgi Zohar. Zawiera ona wyciąg z głównych elementów Zoharu opatrzonych komentarzem Baal Sulama.