Wrota zamiaru (Bajt szaar ha kavanot) to dzieło Baal Sulama (Jehudy Aszlaga) przedstawiające w dużym skrócie ogólny obraz stworzenia, wyjaśniając fragmenty księgi Ec Chaim (Drzewo życia) wielkiego kabalisty Arizala (Icchak Luria) – inicjatora gałęzi kabały luriańskiej. Tekst opowiada z jakich elementów zbudowane są światy, jakie są zależności pomiędzy nimi, gdzie w tym znajduje się Adam (człowiek) i jaka jest jego rola, a także przedstawia powiązania pomiędzy kolejnymi poziomami w ich stałym stanie, w którym zostały stworzone, a także w trakcie ich wzniesienia. Dzieło to nie bez powodu nosi tytuł „Wrota zamiaru”, gdyż stanowi kompletny obraz rzeczywistości, będący fundamentem do prawidłowego ukierunkowania wszystkich aspektów duszy do podążania drogą duchowego wzniesienia.

W uzupełnieniu opisu rzeczywistości autor przygotował zestaw schematów obrazujących poziomy wzniesienia światów i ich wzajemne włączenie jeden w drugi, który zawarty jest w odrębnej pozycji, nazywanej „Księga drzewa„.

Księga składa się z 14 rozdziałów: