Zohar Hakdama jest przedmową do Księgi Zohar. Zawiera ona wyciąg z głównych elementów Zoharu opatrzonych komentarzem Baal Sulama, w których wyjaśnione są główne pojęcia stanowiące podstawę do zrozumienia tego, co napisane jest głównej księdze.

Zawiera 55 rozdziałów:

 1. Róża
 2. Róża (Obraz drabiny)
 3. Kiełki kwiatów
 4. Kto stworzył to
 5. Kto stworzył to (według Eljau)
 6. Matka pożycza córce swoje ubranie
 7. Litery rabbi Amnona-Saba
 8. Litera ת taw
 9. Litera ש szin
 10. Litery ק kuf i ר rejsz
 11. Litera צ cadi
 12. Litera פ pej
 13. Litera ע ain
 14. Litera ס samech
 15. Litera נ nun
 16. Litery מ mem i ל lamed
 17. Litera כ kaf
 18. Litera י jud
 19. Litera ט tet
 20. Litera ז zain
 21. Litery ו waw i ה hej
 22. Litery ד dalet i ג gimel
 23. Litera ב bet
 24. Litera א alef
 25. Wyższa mądrość
 26. Manula i miftecha
 27. Awraam
 28. Widzenie rabbi Hija
 29. Z kim jesteście partnerami
 30. Poganiacz osłów
 31. Dwie kropki
 32. Noc oblubienicy
 33. Niebo i ziemia
 34. Pośród wszystkich mędrców narodów świata nie ma równych Tobie
 35. Kto ona
 36. Radujący się w święta, lecz nie dający dla biednych
 37. Tora i modlitwa
 38. Wyjście rabbiego Szymona z jaskini
 39. Przykazanie pierwsze
 40. Przykazanie drugie
 41. Przykazanie trzecie
 42. Przykazanie czwarte
 43. Przykazanie piąte
 44. Przykazanie szóste
 45. Przykazanie siódme
 46. Przykazanie ósme
 47. Przykazanie dziewiąte
 48. Przykazanie dziesiąte
 49. Przykazanie jedenaste
 50. Przykazanie dwunaste
 51. Przykazanie trzynaste
 52. Przykazanie czternaste
 53. Zamiar modlitwy
 54. Wzniesienie modlitwy
 55. Ogólne wyjaśnienie wszystkich czternastu przykazań i tego, jakie one mają odniesienie do siedmiu dni początku stworzenia